Energipolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2013

Beslut

Nej till motioner om energipolitik (NU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika energipolitiska frågor. Motionerna handlar om biogas, vindkraft, solenergi, vågkraft, fastprissystem, energieffektivisering och vissa övriga energipolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om energipolitik (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika energipolitiska frågor. Motionerna handlar om biogas, vindkraft, solenergi, vågkraft, fastprissystem, energieffektivisering och vissa övriga energipolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.