Energipolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2012

Beslut

Nej till motioner om energifrågor (NU19)

Riksdagen sa nej till 15 motioner från den allmänna motionstiden 2011 om olika energipolitiska frågor. Skälet är att riksdagen redan har behandlat de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om havsbaserad vindkraft, biogasstrategi, fjärrvärme, statligt stöd till solel med mera.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om energifrågor (NU19)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 15 motioner från den allmänna motionstiden 2011 om olika energipolitiska frågor. Skälet är att riksdagen redan har behandlat de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om havsbaserad vindkraft, biogasstrategi, fjärrvärme, statligt stöd till solel med mera.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.