Energipolitikens inriktning

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Nya mål för energipolitiken (NU22)

Regeringen har lagt fram ett förslag till övergripande mål för energipolitiken. Målet är att energipolitiken ska förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Ett annat mål är att elproduktionen ska vara helt förnybar år 2040. Ett tredje att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, som bygger på den överenskommelse om energipolitiken som slöts 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Riksdagen sa samtidigt nej till ett 80-tal förslag i motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2017. Motionerna handlar bland annat om energipolitikens inriktning, förnybar energi, energieffektivisering, kärnkraft, energiforskning, gasfrågor, värmefrågor samt nät- och elmarknadsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-12
Reservationer 36
Betänkande 2017/18:NU22

Nya mål för energipolitiken (NU22)

Regeringen har lagt fram ett förslag till övergripande mål för energipolitiken. Målet är att energipolitiken ska förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Ett annat mål är att elproduktionen ska vara helt förnybar år 2040. Ett tredje att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, som bygger på den överenskommelse om energipolitiken som slöts 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Näringsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till ett 80-tal förslag i motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2017. Motionerna handlar bland annat om energipolitikens inriktning, förnybar energi, energieffektivisering, kärnkraft, energiforskning, gasfrågor, värmefrågor samt nät- och elmarknadsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-14
Debatt i kammaren: 2018-06-15
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energipolitikens mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till
1. övergripande mål för energipolitiken,
2. mål för andelen förnybar elproduktion,
3. mål för effektivare energianvändning,
4. upphävande av riksdagsbindningar avseende riktlinjer för energi-politiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:228 punkterna 1-4 och avslår motionerna

2017/18:3858 av Betty Malmberg (M),

2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och

2017/18:4149 av Maria Weimer m.fl. (L).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 35 0 7
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 5
Totalt 245 38 17 49


2. Övrigt om energipolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:931 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 11 och 13,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17,

2017/18:3404 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 2, 13, 15, 20 och 23.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

3. Förnybar energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 2, 3, 11 och 19,

2017/18:1675 av Stina Bergström (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1996 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 14 och 18 i denna del,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 4, 10, 12-14 och 16-18,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 37,

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 9,

2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 8 och

2017/18:4150 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (L)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 1 14
M 0 0 71 12
SD 0 0 35 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 19 1 1
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 3 5
Totalt 120 19 161 49


4. Energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 29,

2017/18:1210 av Peter Helander (C) yrkande 1,

2017/18:2293 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 1,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 54,

2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 9 och

2017/18:4150 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)

5. Kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 10,

2017/18:1417 av Lars Eriksson (S),

2017/18:2003 av Erik Ottoson (M) yrkande 2,

2017/18:2034 av Jörgen Andersson (M),

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18 i denna del,

2017/18:3229 av Michael Svensson (M),

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 19,

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 16 och

2017/18:4150 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (L)

6. Energiforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3404 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 8,

2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 19,

2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 35 7
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 3 5
Totalt 176 71 53 49


7. Nät- och elmarknadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15 och

2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 5-7 och 10.

Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (L)

8. Gasfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 20 och 25,

2017/18:1932 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 8,

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17 i denna del,

2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 11,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 39 och

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C)
Reservation 27 (V)
Reservation 28 (L)
Reservation 29 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 0 71 12
SD 0 0 34 8
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 0 0 20 1
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 3 5
Totalt 121 18 160 50


9. Värmefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1516 av Lars Beckman (M),

2017/18:2453 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17 i denna del,

2017/18:3404 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10 och

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (L)
Reservation 32 (KD)

10. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 26,

2017/18:1521 av Carl-Oskar Bohlin (M),

2017/18:1683 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:1719 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S),

2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,

2017/18:3399 av Betty Malmberg (M),

2017/18:3404 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 7 och 8,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16 och

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 33 (M)
Reservation 34 (SD)
Reservation 35 (C)
Reservation 36 (KD)