Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2019

Beslut

Forskningssatsningar bör ske inom alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft (NU14)

Satsningar på forskning bör ske inom alla relevanta energislag inklusive kärnkraft, det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det. Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om energipolitik. Riksdagen röstade ja till reservation 16 och röstade nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 16 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2019-04-25, 2019-05-16

Nej till motioner om energipolitik (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag i motioner om energipolitik, från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat att det finns pågående insatser och utredningar samt att vissa motioner omfattar energiöverenskommelsen. Motionerna handlar bland annat om energieffektivisering, kärnkraft och en översyn av subventioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.