Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om energipolitik (NU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om energipolitik. Förslagen handlar bland annat om energipolitikens övergripande inriktning, kärnkraft, olika typer av förnybar energi och energieffektivisering.

Riksdagen hänvisar i flera fall till att de frågor motionerna tar upp omfattas av den energiöverenskommelse som slöts mellan fem partier i juni 2016 och till att Energikommissionens förslag om den långsiktiga energipolitiken för närvarande är ute på remiss.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-23
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-24
Reservationer 23
Betänkande 2016/17:NU14

Nej till motioner om energipolitik (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om energipolitik. Förslagen handlar bland annat om energipolitikens övergripande inriktning, kärnkraft, olika typer av förnybar energi och energieffektivisering.

Utskottet hänvisar i flera fall till att de frågor motionerna tar upp omfattas av den energiöverenskommelse som slöts mellan fem partier i juni 2016 och till att Energikommissionens förslag om den långsiktiga energipolitiken för närvarande är ute på remiss.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-28
Debatt i kammaren: 2017-03-29
4

Beslut

Beslut: 2017-03-29
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En långsiktig energipolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 1 19
M 0 73 0 11
SD 39 0 0 8
MP 22 0 1 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 10 0 6
- 1 0 0 1
Totalt 173 117 2 57


2. Vissa övriga frågor om energipolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:117 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24,

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12,

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:3189 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3301 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7 och

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 2, 15, 17, 21 och 24.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 73 0 11
SD 0 0 39 8
MP 23 0 0 2
C 0 0 18 4
V 0 0 18 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 10 6
- 0 0 1 1
Totalt 117 73 102 57


3. Förnybar energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:416 av Jenny Petersson (M),

2016/17:531 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15,

2016/17:1027 av Katarina Brännström och Roland Gustbée (båda M),

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 4 och 10,

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 2, 4 och 13,

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 19,

2016/17:2398 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 8,

2016/17:3114 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7 och

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 4, 7 och 14.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (L)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 1 19
M 0 0 73 11
SD 0 0 39 8
MP 23 0 0 2
C 0 0 18 4
V 0 18 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 10 6
- 0 0 1 1
Totalt 116 18 158 57


4. Kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:737 av Erik Ottoson (M) yrkandena 1 och 4,

2016/17:828 av Michael Svensson (M),

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2016/17:1558 av Betty Malmberg (M) yrkandena 2 och 3,

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 7, 8 och 12,

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 10 och 11,

2016/17:2759 av Lars Eriksson (S) och

2016/17:3301 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (L)

5. Vissa gasfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 21, 26 och 31,

2016/17:2723 av Gunilla Nordgren (M) och

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

6. Energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 23,

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 36,

2016/17:1981 av Staffan Danielsson och Peter Helander (båda C) yrkande 1,

2016/17:2416 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 1 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (V)
Reservation 22 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 73 0 0 11
SD 0 0 39 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 0 0 18 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 10 6
- 0 0 1 1
Totalt 206 18 68 57


7. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:624 av Laila Naraghi m.fl. (S),

2016/17:1301 av Jan Lindholm (MP),

2016/17:1727 av Said Abdu (L),

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 27,

2016/17:1948 av Hans Rothenberg (M),

2016/17:2053 av Jan R Andersson (M) och

2016/17:2382 av Carl-Oskar Bohlin (M).

Reservation 23 (SD)