Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2015

Beslut

Frågor om energipolitik (NU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om energipolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om vissa övergripande energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och om kärnkraftens roll i det framtida energisystemet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Frågor om energipolitik (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om energipolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om vissa övergripande energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och om kärnkraftens roll i det framtida energisystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.