Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2015

Beslut

Frågor om energipolitik (NU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om energipolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om vissa övergripande energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och om kärnkraftens roll i det framtida energisystemet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2015-02-12
Trycklov: 2015-02-13
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:NU9

Frågor om energipolitik (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om energipolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om vissa övergripande energifrågor, förnybar energi, energieffektivisering och om kärnkraftens roll i det framtida energisystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-18
Debatt i kammaren: 2015-02-19
4

Beslut

Beslut: 2015-03-04
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa övergripande energipolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 3 och 6,

2014/15:111 av Jenny Petersson m.fl. (M),

2014/15:746 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S),

2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 15,

2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 7,

2014/15:2032 av Lars Eriksson (S) och

2014/15:2982 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 100 1 0 12
M 0 77 0 7
SD 0 0 45 4
MP 20 1 0 4
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 140 127 45 37


2. Utveckling av kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:399 av Katarina Brännström (M),

2014/15:620 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2014/15:899 av Michael Svensson (M),

2014/15:902 av Tomas Tobé (M),

2014/15:1101 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 7 samt

2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 1 3
S 100 0 1 12
M 69 1 6 8
SD 0 45 0 4
MP 21 0 0 4
C 6 0 12 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 244 46 20 39


3. Avveckling av kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:850 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (V)

4. Förnybar energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1 och 6,

2014/15:303 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2014/15:478 av Peter Jeppsson m.fl. (S),

2014/15:933 av Matilda Ernkrans och Peter Jeppsson (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1086 av Gunilla Nordgren (M),

2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 7,

2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:1257 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1955 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1,

2014/15:2739 av Kerstin Lundgren (C) och

2014/15:2948 av Sara-Lena Bjälkö (SD).

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 45 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
KD 14 0 0 2
Totalt 246 45 20 38


5. Energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Vissa värmefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument