En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Ja till tidsbegränsad vapenamnesti (JuU32)

Den som har skjutvapen eller ammunition utan tillstånd ska nästa år kunna lämna in sina vapen till polisen, utan att dömas för vapeninnehav. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tidsbegränsad vapenamnesti.

Vapenamnestin ska gälla under perioden februari-april 2018 och syftet är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Riksdagen anser dock att även handgranater ska omfattas av vapenamnestin. Regeringen borde därför så snart som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om en tidsbegränsad amnesti för handgranater. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande om att även handgranater ska omfattas av amnestin. Enligt utskottet bör regeringen så snart som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag till en tidsbegränsad amnesti för handgranater.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ja till tidsbegränsad vapenamnesti (JuU32)

Den som har skjutvapen eller ammunition utan tillstånd ska nästa år kunna lämna in sina vapen till polisen, utan att dömas för vapeninnehav. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en tidsbegränsad vapenamnesti.

Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället. Vapenamnestin ska gälla under perioden februari-april 2018.

Justitieutskottet anser dock att även handgranater ska omfattas av vapenamnestin. Utskottet menar att regeringen så snart som möjligt borde återkomma till riksdagen med ett förslag om en tidsbegränsad amnesti för handgranater. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.