En strategi för ungdomspolitiken

Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2010

Beslut

En strategi för ungdomspolitiken (KrU6)

Regeringen har lämnat en redogörelse för inriktningen av det framtida ungdomspolitiska arbetet. Den redovisade strategin innehåller också ett antal utgångspunkter för ungdomspolitiken samt ett antal strategiska utmaningar som ses som centrala för att uppnå de ungdomspolitiska målen. Strategin för ungdomspolitiken är ett led i arbetet med att följa upp den senaste ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd. Det handlingsprogram som var en del av propositionen har genomförts. Ett nytt handlingsprogram med åtgärder inom ungdomspolitikens fem huvudområden presenteras nu. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-19
Justering: 2010-01-28
Betänkande publicerat: 2010-02-01
Trycklov: 2010-02-01
Reservationer 5
Betänkande 2009/10:KrU6

En strategi för ungdomspolitiken (KrU6)

Regeringen har lämnat en redogörelse för inriktningen av det framtida ungdomspolitiska arbetet. Den redovisade strategin innehåller också ett antal utgångspunkter för ungdomspolitiken samt ett antal strategiska utmaningar som ses som centrala för att uppnå de ungdomspolitiska målen. Strategin för ungdomspolitiken är ett led i arbetet med att följa upp den senaste ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd. Det handlingsprogram som var en del av propositionen har genomförts. Ett nytt handlingsprogram med åtgärder inom ungdomspolitikens fem huvudområden presenteras nu. Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-10
4

Beslut

Beslut: 2010-02-10
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 februari 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m810015
c25004
fp22006
kd20004
v01903
mp01504
-1000
Totalt149143057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:53 till handlingarna.

3. Samhällsekonomiska analyser i sociala sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr244 av Betty Malmberg och Mats Gerdau (båda m).

4. Homo- och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So603 av Börje Vestlund m.fl. (s) yrkande 4 och
2009/10:Kr298 av Agneta Berliner och Birgitta Ohlsson (båda fp).

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1108021
m810015
c25004
fp22006
kd20004
v01903
mp01504
-1000
Totalt150142057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Inflytande och representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr231 av Kenneth Johansson (c).

6. Jämställd fritid och kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkande 41.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m800016
c24005
fp22006
kd20004
v01903
mp01504
-1000
Totalt147144058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Fritidsgårdsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr208 av LiseLotte Olsson m.fl. (v).

Reservation 4 (v)

8. Förebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Kr222 av Monica Green och Carina Ohlsson (båda s) och
2009/10:Kr289 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s).

Reservation 5 (s, v, mp)

9. Ungas medievardag - ett säkrare Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So230 av Anita Brodén (fp) yrkande 2 och
2009/10:Kr224 av Solveig Hellquist (fp).

10. Ekonomiskt stöd till de politiska ungdomsförbunden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr305 av Fredrik Lundh och Maryam Yazdanfar (båda s).