En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Regeringen bör utforma politiken så att industrin kan nå full potential (NU16)

Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om förutsättningar för industrin. Regeringen bör utforma politiken så att den ger grundläggande och nödvändiga förutsättningar för att svensk industri ska kunna växa och nå sin fulla potential.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkande om att regeringen bör utforma politiken så att den tillhandahåller grundläggande och nödvändiga förutsättningar för att svensk industri ska kunna växa. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-23
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:NU16

Regeringen bör utforma politiken så att industrin kan nå full potential (NU16)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om förutsättningar för industrin. Regeringen bör utforma politiken så att den ger grundläggande och nödvändiga förutsättningar för att svensk industri ska kunna växa och nå sin fulla potential.

Näringsutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En politik för svensk industri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utforma politiken så att den tillhandahåller grundläggande och nödvändiga förutsättningar för att svensk industri ska kunna växa och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) och

lägger skrivelse 2017/18:202 till handlingarna.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 99 0 14
M 71 0 0 12
SD 34 0 0 8
MP 0 21 0 4
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 158 138 0 53


2. En ny industristrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4095 av Josef Fransson m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 258 38 0 53