En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället

Kulturutskottets bet 2018/19:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 november 2018

Beslut

Skrivelse om politik för civilsamhället har granskats (KrU3)

Riksdagen har granskat en skrivelse om regeringens politik för långsiktighet och oberoende för det civila samhället.

Skrivelsen beskriver regeringens politik under mandatperioden 2014-2018 för mer långsiktiga och stabila villkor för det civila samhället. Bland annat har regeringen infört nya metoder och strukturer för att stärka dialogen mellan regeringen och det civila samhället.

Riksdagen ser positivt på regeringens åtgärder och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Riksdagen säger samtidigt nej till 13 förslag i en följdmotion.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-10-25
Trycklov: 2018-10-31
Reservationer 12
bet 2018/19:KrU3

Skrivelse om politik för civilsamhället har granskats (KrU3)

Kulturutskottet har granskat en skrivelse om regeringens politik för långsiktighet och oberoende för det civila samhället. Det civila samhället har enligt regeringen en central betydelse för demokratin och fyller flera samhällsnyttiga viktiga funktioner och bidrar även till gemenskap mellan människor.

Skrivelsen beskriver regeringens politik under mandatperioden 2014-2018 för mer långsiktiga och stabila villkor för det civila samhället. Bland annat har regeringen infört nya metoder och strukturer för att stärka dialogen mellan regeringen och det civila samhället.

Kulturutskottet ser positivt på regeringens åtgärder och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till 13 förslag i en följdmotion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-06
Debatt i kammaren: 2018-11-07
4

Beslut

Beslut: 2018-11-07
13 förslagspunkter, 11 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ges ett stärkt kunskapsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 1 (KD)

2. Förbättrad statistikproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 2 (KD)

3. Förenkling vid upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tillämpligt EU-tröskelvärde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 3 (KD)

4. Reserverat deltagande i upphandlingar för organisationer som uppfyller vissa krav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 4 (KD)

5. Ökad kunskap om arbetsintegrerande sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 5 (KD)

6. Vägledning för kommuner när det gäller bedömningen av om verksamheter inom det civila samhället utgör livsmedelsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 6 (KD)

7. Analys av konsekvenser för det civila samhället vid utformning av politik och regelgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 83 0 0 17
M 57 0 0 13
SD 59 0 0 3
C 25 0 0 6
V 23 0 0 5
KD 0 18 0 4
L 18 0 0 2
MP 12 0 0 4
Totalt 277 18 0 54


8. Skrivelsen En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:246 till handlingarna.

9. Idéburet offentligt partnerskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 8 (KD)

10. Återinföra gåvoskatteavdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 83 0 0 17
M 57 0 0 13
SD 59 0 0 3
C 25 0 0 6
V 23 0 0 5
KD 0 18 0 4
L 18 0 0 2
MP 13 0 0 3
Totalt 278 18 0 53


11. Förmånligare skatteregler för ideella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 10 (KD)

12. Ökat stöd till trossamfunden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 11 (KD)

13. Satsningar på idrottsrörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4191 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 12 (KD)