En politik för en levande demokrati

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2014

Beslut

Frågor om demokratipolitik (KU34)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om sin demokratipolitik. Målet för politiken är en levande demokrati där individens möjligheter till inflytande stärks och de mänskliga rättigheterna respekteras. I skrivelsen redogör regeringen för vilken inriktning demokratipolitiken bör ha och vilka utmaningar som är viktiga att fokusera på. Inriktningen för regeringens arbete har fem utgångspunkter: Ett högt och mer jämlikt valdeltagande, ett breddat och jämlikt deltagande i de folkvalda församlingarna, stärkta möjligheter till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen, en ökad demokratisk medvetenhet samt värnande av demokratin mot våldsbejakande extremism.

Konstitutionsutskottet, KU, har behandlat regeringens skrivelse. Samtidigt har KU även behandlat motioner inom området demokratipolitik. Motionerna handlar om demokratiambassadörer, ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer, riktlinjer för rektorers beslut om medverkan av riksdagspartier på skolor, universitetens och högskolornas ansvar för att främja ungas engagemang för grundläggande demokratiska värderingar, utredning om demokratisk delaktighet och inflytande, att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, en mer aktiv svensk demokratipolitik i EU, öppen redovisning av bidrag till partierna samt en ny bred maktutredning.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skr, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-06-03
Justering: 2014-06-05
Betänkande publicerat: 2014-06-05
Trycklov: 2014-06-05
Reservationer 3
Betänkande 2013/14:KU34

Alla beredningar i utskottet

2014-06-03, 2014-05-27, 2014-05-13

Frågor om demokratipolitik (KU34)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om sin demokratipolitik. Målet för politiken är en levande demokrati där individens möjligheter till inflytande stärks och de mänskliga rättigheterna respekteras. I skrivelsen redogör regeringen för vilken inriktning demokratipolitiken bör ha och vilka utmaningar som är viktiga att fokusera på. Inriktningen för regeringens arbete har fem utgångspunkter: Ett högt och mer jämlikt valdeltagande, ett breddat och jämlikt deltagande i de folkvalda församlingarna, stärkta möjligheter till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen, en ökad demokratisk medvetenhet samt värnande av demokratin mot våldsbejakande extremism.

Konstitutionsutskottet, KU, har behandlat regeringens skrivelse. Samtidigt har KU även behandlat motioner inom området demokratipolitik. Motionerna handlar om demokratiambassadörer, ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer, riktlinjer för rektorers beslut om medverkan av riksdagspartier på skolor, universitetens och högskolornas ansvar för att främja ungas engagemang för grundläggande demokratiska värderingar, utredning om demokratisk delaktighet och inflytande, att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, en mer aktiv svensk demokratipolitik i EU, öppen redovisning av bidrag till partierna samt en ny bred maktutredning.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-11
Debatt i kammaren: 2014-06-12
4

Beslut

Beslut: 2014-06-12
20 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En politik för en levande demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

1. En politik för en levande demokrati

Utskottets förslag:

2. Demokratiambassadörer m.m.

Utskottets förslag:

2. Demokratiambassadörer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

3. Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M940013
MP17008
FP15009
C19004
SD19001
V01405
KD15004
Totalt179109061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl.

Utskottets förslag:

Reservation 1 (S, V)

4. Nationella riktlinjer för rektorernas beslut om lokal medverkan av riksdagspartier m.m.

Utskottets förslag:

4. Nationella riktlinjer för rektorernas beslut om lokal medverkan av riksdagspartier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M940013
MP17008
FP15009
C19004
SD19001
V01405
KD15004
Totalt179109061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m.

Utskottets förslag:

Reservation 2 (S, V)

6. Utredning om demokratisk delaktighet och inflytande

Utskottets förslag:

6. Utredning om demokratisk delaktighet och inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

7. Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP17008
FP15009
C19004
SD19001
V01405
KD15004
Totalt27414061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Utskottets förslag:

Reservation 3 (V)

8. En mer aktiv svensk demokratipolitik inom EU

Utskottets förslag:

8. En mer aktiv svensk demokratipolitik inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

9. Öppen redovisning av bidrag till partierna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

9. Öppen redovisning av bidrag till partierna

Utskottets förslag:

10. En ny bred maktutredning

Utskottets förslag:

10. En ny bred maktutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: