En politik för det civila samhället

Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2010

Beslut

En politik för det civila samhället (KrU7)

Riksdagen beslutade om mål och inriktning för politiken för det civila samhället, som därmed ersätter den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål. Det civila samhället används i betydelsen arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Vidare ska förutsättningarna stärkas för det civila samhället att bidra till samhällsutveckling och välfärd. Riksdagen sa också nej till ett antal motionsyrkanden som bland annat rör nya ett nytt mål för folkrörelsepolitiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-19
Justering: 2010-02-04
Betänkande publicerat: 2010-02-10
Trycklov: 2010-02-10
Reservationer 5
Betänkande 2009/10:KrU7

En politik för det civila samhället (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till nya mål och inriktning för politiken för det civila samhället, som därmed ersätter den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål.

Det civila samhället används i betydelsen arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.

Målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Vidare ska förutsättningarna stärkas för det civila samhället att bidra till samhällsutveckling och välfärd.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett antal motionsyrkanden från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om bland annat rör nya ett nytt mål för folkrörelsepolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-18
4

Beslut

Beslut: 2010-03-03
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det civila samhället och staten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr338.

2. Mål för politiken för det civila samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar upphäva målet för folkrörelsepolitiken och godkänner det mål för politiken om det civila samhället som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:55 och avslår motion
2009/10:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m790017
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt142135072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Idrotts- och arbetslivsorganisationers betydelse för demokratin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr5 yrkande 5.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Principerna om självständighet och kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr205 och 2009/10:Kr313 yrkande 2.

5. Ett partsgemensamt forum för dialog och samråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr5 yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

6. Entreprenörskap inom det civila samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr5 yrkande 4.

Reservation 4 (s, v, mp)

7. Bidragssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr313 av Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson (båda c) yrkande 1.

8. Folkrörelsernas arkiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr5 yrkande 6.

Reservation 5 (s, v, mp)