En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

En parlamentarisk utredning om överskottsmålet bör tillsättas (FiU30)

Överskottsmålet innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande ska uppgå till 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. I mars 2015 gav regeringen Konjunkturinstitutet i uppdrag att se över konsekvenserna av att ändra nivån på överskottsmålet till 0 procent av BNP. Resultatet ska redovisas i augusti 2015.

Riksdagen uppmanade regeringen att snarast tillsätta en parlamentarisk utredning om överskottsmålet. Den parlamentariska utredningen ska analysera vilka konsekvenser ett förändrat överskottsmål får för svensk ekonomi. Utredningen ska även analysera hur en sådan eventuell förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket.

Den parlamentariska utredningen ska redovisa sitt resultat i slutet av 2016. Regeringen bör fram till dess avstå från att föreslå långsiktiga förändringar av överskottsmålet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket. Utredningen bör innefatta en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Särskild tonvikt ska läggas vid möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och att klara av kommande kriser.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-07
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-10
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:FiU30

Alla beredningar i utskottet

2015-04-07

En parlamentarisk utredning om överskottsmålet bör tillsättas (FiU30)

Överskottsmålet innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande ska uppgå till 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. I mars 2015 gav regeringen Konjunkturinstitutet i uppdrag att se över konsekvenserna av att ändra nivån på överskottsmålet till 0 procent av BNP. Resultatet ska redovisas i augusti 2015.

Finansutskottet vill att riksdagen ska uppmana regeringen att snarast tillsätta en parlamentarisk utredning om överskottsmålet. Den parlamentariska utredningen ska analysera vilka konsekvenser ett förändrat överskottsmål får för svensk ekonomi. Utredningen ska även analysera hur en sådan eventuell förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket.

Utskottet menar att den parlamentariska utredningen ska redovisa sitt resultat i slutet av 2016 och anser att regeringen fram till dess bör avstå från att föreslå långsiktiga förändringar av överskottsmålet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-15
Debatt i kammaren: 2015-04-16
4

Beslut

Beslut: 2015-04-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket. Utredningen bör innefatta en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Särskild tonvikt ska läggas vid möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och att klara av kommande kriser.


Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 0 98 0 15
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 12
MP 0 23 0 2
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 159 140 0 50