En ny tidsbegränsad vapenamnesti

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 januari 2013

Beslut

Olagliga vapen ska kunna lämnas in till polisen (JuU9)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tillfällig vapenamnesti. Den som har skjutvapen eller ammunition utan tillstånd ska kunna lämna in dessa till polisen under tiden mars - maj 2013 utan att riskera straff för det olagliga vapeninnehavet. För att straffrihet ska gälla måste vapnen eller ammunitionen lämnas in frivilligt. Inlämnaren får vara anonym och polisen får inte göra några efterforskningar kring vapeninnehavet. De vapen som lämnas in blir statens egendom. Huvudregeln är att de ska förstöras.

Syftet med vapenamnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället. Tidsbegränsade vapenamnestier har tidigare genomförts 1993 och 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-12-06
Justering: 2013-01-17
Betänkande publicerat: 2013-01-17
Trycklov: 2013-01-17
Reservationer 9
Betänkande 2012/13:JuU9

Olagliga vapen ska kunna lämnas in till polisen (JuU9)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en tillfällig vapenamnesti. Den som har skjutvapen eller ammunition utan tillstånd ska kunna lämna in dessa till polisen under tiden mars - maj 2013 utan att riskera straff för det olagliga vapeninnehavet. För att straffrihet ska gälla måste vapnen eller ammunitionen lämnas in frivilligt. Inlämnaren får vara anonym och polisen får inte göra några efterforskningar kring vapeninnehavet. De vapen som lämnas in blir statens egendom. Huvudregeln är att de ska förstöras.

Syftet med vapenamnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället. Tidsbegränsade vapenamnestier har tidigare genomförts 1993 och 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-01-30
4

Beslut

Beslut: 2013-01-30
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 januari 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inlämningstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 § och ikraftträdandebestämmelsen i regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:38 i denna del och avslår motion 2012/13:Ju3.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP02104
FP19005
C20003
SD19001
V01504
KD17002
PP0000
-0000
Totalt173137039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Försäljning av inlämnade vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 § i regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:38 i denna del och avslår motion 2012/13:Ju4.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP21004
FP19005
C20003
SD01901
V15004
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott i de delar lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:38 i denna del och avslår motion 2012/13:Ju373 yrkande 20.

4. Översyn av vapenlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju303, 2012/13:Ju328, 2012/13:Ju362 och 2012/13:Ju406.

5. Skärpta straff för vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk205 yrkande 1, 2012/13:Ju209 yrkandena 1 och 2, 2012/13:Ju222 yrkande 3, 2012/13:Ju249 yrkande 18, 2012/13:Ju269 och 2012/13:Ju373 yrkande 17.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP00214
FP19005
C20003
SD00191
V00154
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1541015539

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Definition av olika slags vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju222 yrkande 1.

Reservation 7 (V)

7. Vapenklassa laserpekare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju211 yrkande 1.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP19204
FP19005
C20003
SD01901
V15004
KD17002
PP0000
-0000
Totalt28921039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Register över effektbegränsade vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju345.

9. Märkning av s.k. airsoftvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju404.

10. Tillståndsgivning till vapeninnehav av lokal polismyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju222 yrkande 2.

Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP21004
FP19005
C20003
SD19001
V01504
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29515039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Effektivare handläggning av vapenlicensärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju280 yrkande 1 och 2012/13:Ju401 yrkandena 1 och 2.

12. Utvidgat tillstånd att inneha ammunition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju405.

13. Utökad vapengarderob

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju280 yrkande 2.

14. Införseltillstånd för EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju280 yrkande 3 och 2012/13:Ju346.

15. Kontroll av det centrala vapenregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju280 yrkande 4.