En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2009

Beslut

Ny organisation för veterinär service (MJU7)

Den 1 januari 2010 börjar en ny organisation gälla för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar. Privatpraktiserande veterinärer ska i större utsträckning än i dag ha möjlighet att få stöd för att delta i smittskydds- och jourberedskap. Privatpraktiserande veterinärer ska också få statligt stöd för djurhälsovård och djursjukvård i områden där det inte är möjligt att bedriva lönsam veterinär verksamhet utan stöd. Den stödberättigade verksamheten ska upphandlas. Både den statliga distriktsveterinärorganisationen och privatpraktiserande veterinärer ska kunna delta i upphandlingen. Det kommer även i fortsättningen att finnas behov av en statlig veterinärorganisation för att säkerställa en väl fungerande organisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och vård av djur i hela landet dygnet runt. Distriktsveterinärorganisationen ska, på de ställen där den finns, utan begränsningar kunna ägna sig åt djurhälso- och djursjukvård av lantbrukets djur och bedriva vård av hästar och sällskapsdjur på en fastställd primärvårdsnivå. Vidare ska ban- och tävlingsveterinärernas uppgifter i samband med kontrollen av djurskyddet vid tävlingar med djur stärkas och förtydligas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-08-31
Justering: 2009-09-24
Betänkande publicerat: 2009-10-06
Trycklov: 2009-10-06
Reservationer 4
Betänkande 2009/10:MJU7

Ny organisation för veterinär service (MJU7)

Den 1 januari 2010 börjar en ny organisation gälla för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar. Privatpraktiserande veterinärer ska i större utsträckning än i dag ha möjlighet att få stöd för att delta i smittskydds- och jourberedskap. Privatpraktiserande veterinärer ska också få statligt stöd för djurhälsovård och djursjukvård i områden där det inte är möjligt att bedriva lönsam veterinär verksamhet utan stöd. Den stödberättigade verksamheten ska upphandlas. Både den statliga distriktsveterinärorganisationen och privatpraktiserande veterinärer ska kunna delta i upphandlingen. Det kommer även i fortsättningen att finnas behov av en statlig veterinärorganisation för att säkerställa en väl fungerande organisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och vård av djur i hela landet dygnet runt. Distriktsveterinärorganisationen ska, på de ställen där den finns, utan begränsningar kunna ägna sig åt djurhälso- och djursjukvård av lantbrukets djur och bedriva vård av hästar och sällskapsdjur på en fastställd primärvårdsnivå. Vidare ska ban- och tävlingsveterinärernas uppgifter i samband med kontrollen av djurskyddet vid tävlingar med djur stärkas och förtydligas. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-04
4

Beslut

Beslut: 2009-11-04
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ21 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m820015
c26003
fp24004
kd20004
v01606
mp01405
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Veterinär service i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ460, 2008/09:MJ21 yrkande 2, 2008/09:MJ207 och 2008/09:MJ367.

Reservation 2 (s, v, mp)

3. Privatisering av den veterinära vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ456 yrkande 5 och 2008/09:MJ494 yrkande 14.

4. Jordbruksverkets roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ21 yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Lagförslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. antar regeringens förslag till
a) lag om officiella veterinärer,
b) lag om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor,
c) lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),
d) lag om ändring i epizootilagen (1999:657),
e) lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),
f) lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
g) lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
2. godkänner vad regeringen föreslår om disposition av avgiftsintäkter för utbildning av officiella veterinärer (avsnitt 9.4).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:211 punkterna 1-7 och 9.

6. Officiella veterinärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ21 yrkande 4.

Reservation 4 (s, v, mp)