En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

BoUs betänkande 1993/94:BoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1994-04-21, 1994-04-26, 1994-04-28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.