En ny lag om personnamn

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 november 2016

Beslut

Det ska bli lättare att själv välja namn (CU4)

Det ska bli lättare att välja namn

Barn kommer inte att få ett efternamn automatiskt
när det föds eller adopteras.
En förälder måste lämna in en ansökan
där det står vilket efternamn barnet ska få.

Det är myndigheten Skatteverket
som bestämmer om namn på personer.

Alla ska kunna välja att heta
något av de efternamn
som är vanligast i Sverige.

Det ska också bli lättare att byta namn
och det ska gå att byta namn flera gånger.

Det här står i en ny lag om namn.
Lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Efternamn kommer inte längre att ges automatiskt vid födsel eller adoption och alla ska kunna välja ett av de vanligaste efternamnen i Sverige. Det är ett par delar i regeringens förslag om en ny lag om personnamn. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Beslutet innebär bland annat att

 • barn inte längre får ett efternamn automatiskt efter födsel eller adoption
 • alla efternamn ska fås genom ansökan
 • det ska finnas många möjliga efternamn att välja bland
 • de vanligaste efternamnen ska kunna väljas av alla
 • det ska gå att ha dubbla efternamn
 • det ska bli enklare att byta namn och det ska gå att byta namn flera gånger.

Skatteverket blir den enda myndigheten som beslutar om personnamn. Den nya lagen om personnamn börjar gälla den 1 juli 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-11
Justering: 2016-10-27
Trycklov: 2016-10-31
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:CU4

Det ska bli lättare att själv välja namn (CU4)

Efternamn kommer inte längre att ges automatiskt vid födsel eller adoption och alla ska kunna välja ett av de vanligaste efternamnen i Sverige. Det är ett par delar i regeringens förslag om en ny lag om personnamn. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Regeringens förslag om en ny lag om personnamn innebär bland annat att

 • barn inte längre får ett efternamn automatiskt efter födsel eller adoption
 • alla efternamn ska fås genom ansökan
 • det ska finnas många möjliga efternamn att välja bland
 • de vanligaste efternamnen ska kunna väljas av alla
 • det ska gå att ha dubbla efternamn
 • det ska bli enklare att byta namn och det ska gå att byta namn flera gånger.

Skatteverket ska vara den enda myndigheten som beslutar om personnamn. Regeringen föreslår att den nya lagen ska börja gälla den 1 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-08
Debatt i kammaren: 2016-11-09
4

Beslut

Beslut: 2016-11-09
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 9 november 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny lag om personnamn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om personnamn,
2. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse,
3. lag om ändring i firmalagen (1974:156),
4. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
5. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:180 punkterna 1-5 och avslår motionerna

2015/16:713 av Tina Ghasemi (M),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 29 och

2015/16:1950 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, FP, C).

2. Ytterligare ändringar i lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:32 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:39 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 1-5.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 0 72 0 12
SD 0 0 36 12
MP 20 0 0 5
C 0 13 0 9
V 16 0 0 5
L 0 12 0 7
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 129 111 36 73