En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2011

Beslut

En gemensam marknad för elcertifikat ska bli möjlig (NU6)

Sverige ska kunna ha en gemensam marknad för elcertifikat med andra länder. Det är en effekt av den nya lagen om elcertifikat. Systemet med elcertifikat går ut på att producenter av förnybar el får elcertifikat av staten för den el de producerar. Elproducenterna kan sedan sälja certifikaten till bland annat elleverantörer, som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning. Syftet med systemet är att öka elproduktion från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt, genom att skapa konkurrens mellan olika förnybara energikällor. Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad. Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2012, förutsatt att Norge då har antagit EU:s förnybartdirektiv. Den nya lagen om elcertifikat innebär också att kraven skärps för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat. Den nya lagen gäller från den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, punkterna 2-6.Delvis bifall till propositionen, punkt 1.Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

En gemensam marknad för elcertifikat ska bli möjlig (NU6)

Sverige ska kunna ha en gemensam marknad för elcertifikat med andra länder. Det är en effekt av förslaget till ny lag om elcertifikat. Systemet med elcertifikat går ut på att producenter av förnybar el får elcertifikat av staten för den el de producerar. Elproducenterna kan sedan sälja certifikaten till bland annat elleverantörer, som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning. Syftet med systemet är att öka elproduktion från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt, genom att skapa konkurrens mellan olika förnybara energikällor.

Enligt förslaget ska riksdagen godkänna ett avtal mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad. Överenskommelsen ska gälla från den 1 januari 2012, förutsatt att Norge då har antagit EU:s förnybartdirektiv.

Förslaget till ny lag om elcertifikat innebär också att kraven skärps för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat. Den nya lagen ska gälla från den 1 januari 2012. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.