En nationell strategi för havsmiljön

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2005

Beslut

Nationell strategi för havsmiljön (MJU4)

Regeringen pekar i en skrivelse ut den strategiska inriktningen för det svenska havsmiljöarbetet på kort och lång sikt. Strategin kompletterar de åtgärder och strategier som regeringen har redogjort för i propositionen Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150) när det gäller att uppnå de miljökvalitetsmål som har betydelse för havsmiljön, i första hand Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Fokus i strategin ligger på att stärka genomförandet av svensk havsmiljöpolitik. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-13
Justering: 2005-11-08
Betänkande publicerat: 2005-11-10
Trycklov: 2005-11-09
Reservationer 44
Betänkande 2005/06:MJU4

Nationell strategi för havsmiljön (MJU4)

Regeringen pekar i en skrivelse ut den strategiska inriktningen för det svenska havsmiljöarbetet på kort och lång sikt. Strategin kompletterar de åtgärder och strategier som regeringen har redogjort för i propositionen Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150) när det gäller att uppnå de miljökvalitetsmål som har betydelse för havsmiljön, i första hand Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Fokus i strategin ligger på att stärka genomförandet av svensk havsmiljöpolitik. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-17
4

Beslut

Beslut: 2005-11-17
35 förslagspunkter, 30 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny strategi för hav i balans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ369 yrkande 9, 2004/05:MJ371 yrkande 3, 2004/05:MJ495 yrkande 2, 2005/06:MJ2 yrkande 1 och 2005/06:MJ3.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c01606
fp038010
kd02706
v22006
mp13004
-1001
Totalt156125068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. EU och internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ274, 2004/05:MJ369 yrkande 8, 2005/06:MJ1 yrkandena 11 och 13, 2005/06:MJ258 och 2005/06:MJ292 yrkande 10.

Reservation 2 (fp)

3. Förvaltningssystem för Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ38 yrkande 63, 2005/06:MJ1 yrkande 14, 2005/06:MJ2 yrkande 3, 2005/06:MJ404 i denna del, 2005/06:MJ446 yrkande 20 och 2005/06:MJ532 yrkande 6.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (mp)

4. Sanering av Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ443 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c16006
fp380010
kd27006
v02206
mp01304
-0101
Totalt24536068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Östersjökonferens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ1 yrkande 12.

6. Effektivare myndighetssamordning för havsmiljöfrågorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ1 yrkande 2.

Reservation 8 (fp)

7. Myndigheternas havsmiljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ2 yrkande 5.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

8. Ministeransvar för havsmiljöfrågorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ1 yrkande 1.

Reservation 10 (fp, mp)

9. Samordnad planering och förvaltning av havet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ2 yrkande 2.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

10. Pilotprojekt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ1 yrkande 8, 2005/06:MJ236 och 2005/06:MJ292 yrkande 11.

Reservation 12 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c16006
fp038010
kd27006
v22006
mp13004
-1001
Totalt24338068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Finansiering av arbetet med vattendirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ2 yrkande 4.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

12. Kunskapsuppbyggnad för havet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ1 yrkande 3 och 2005/06:MJ425.

Reservation 14 (fp)

13. Marina centrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ1 yrkande 4.

Reservation 15 (fp)

14. Internationella institutioner för marin forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ500 yrkande 20, 2005/06:MJ1 yrkande 5, 2005/06:MJ2 yrkande 7 och 2005/06:MJ446 yrkande 22.

Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (kd)

15. Kartering av havsbotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ292 yrkande 9.

Reservation 18 (fp)

16. Miljömärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ2 yrkande 8.

Reservation 19 (kd)

17. Bevarande och hållbart nyttjande av havet och dess biologiska mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ454, 2005/06:MJ519 yrkande 24 och 2005/06:MJ580.

Reservation 20 (fp)

18. Hållbar sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ38 yrkande 64 i denna del, 2005/06:MJ404 i denna del och 2005/06:MJ443 yrkande 6.

Reservation 21 (c, kd)
Reservation 22 (v)
Reservation 23 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c00166
fp370011
kd20256
v02206
mp00134
-0101
Totalt203235469

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Uppvärmning av havsvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ38 yrkande 68.

Reservation 24 (v, mp)

20. Omhändertagande av fiskrens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ1 yrkande 9.

Reservation 25 (fp, mp)

21. Ryssland och det internationella samarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ453.

Reservation 26 (m, kd)

22. PSSA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ38 yrkande 65, 2004/05:MJ341, 2004/05:MJ369 yrkande 13, 2004/05:MJ371 yrkande 5, 2004/05:MJ500 yrkande 15, 2005/06:U290 yrkande 19, 2005/06:MJ394 yrkande 8, 2005/06:MJ446 yrkandena 16 och 17 samt 2005/06:MJ522 yrkande 6 i denna del.

Reservation 27 (m, c, fp, kd)

23. Sanktioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ38 yrkande 64 i denna del, 2004/05:MJ329 yrkandena 1-3, 2004/05:MJ369 yrkande 15, 2005/06:MJ404 i denna del och 2005/06:MJ532 yrkandena 7 och 8.

Reservation 28 (fp, kd)
Reservation 29 (c)
Reservation 30 (mp)

24. Oljeskyddsfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ1 yrkande 10.

25. Ersättning vid oljeutsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ500 yrkande 6.

Reservation 31 (kd)

26. Katastrofberedskap vid fartygsolyckor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ2 yrkande 10.

Reservation 32 (m, c, fp, kd)

27. Oljeutsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ394 yrkande 11.

Reservation 33 (fp, kd)

28. Havsbaserad vindkraft m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ284, 2004/05:MJ285 och 2005/06:MJ2 yrkande 11.

Reservation 34 (m)
Reservation 35 (c, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (c, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m004411
c01606
fp380010
kd02706
v22006
mp01304
-0101
Totalt179574469

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Minskad föroreningsbelastning från landbaserade källor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U290 yrkande 21, 2005/06:MJ292 yrkande 1, 2005/06:MJ446 yrkande 1, 2005/06:MJ522 yrkande 6 i denna del och 2005/06:MJ532 yrkande 12.

Reservation 36 (m)
Reservation 37 (kd)
Reservation 38 (c)

30. Utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ446 yrkande 2.

Reservation 39 (m, fp, kd)

31. Våtmarker m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ1 yrkandena 6 och 7.

Reservation 40 (fp, mp)

32. Hav utan gifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ1 yrkande 15 och 2005/06:MJ446 yrkande 4.

Reservation 41 (fp)
Reservation 42 (kd)

33. Båtbottenfärg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ1 yrkande 16.

Reservation 43 (fp, mp)

34. Läkemedelsrester

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ2 yrkande 12.

Reservation 44 (m, c, fp, kd)

35. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2004/05:173 till handlingarna.