En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

Utvecklingen av tingsrättsorganisationen (JuU19)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare. Regeringen tar ställning till samtliga inneliggande förslag till förändringar av tingsrättsorganisationen. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Utvecklingen av tingsrättsorganisationen (JuU19)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur tingsrättsorganisationen ska utvecklas vidare. Regeringen tar ställning till samtliga inneliggande förslag till förändringar av tingsrättsorganisationen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.