En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2009

Beslut

Ny organisation av länsrätterna (JuU23)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens bedömning av hur en framtida organisation av länsrätter bör se ut. Den nya organisationen innebär att 23 länsrätter slås samman till tolv och att benämningen länsrätt ändras till förvaltningsrätt. Riksdagen och regeringen anser att en sammanslagning av länsrätter är nödvändig för att kunna garantera en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet. Lagändringarna börjar gälla den 15 februari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Ny organisation av länsrätterna (JuU23)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens bedömning av hur en framtida organisation av länsrätter bör se ut. Den nya organisationen innebär att 23 länsrätter slås samman till tolv och att benämningen länsrätt ändras till förvaltningsrätt. En sammanslagning av länsrätter är nödvändig för att kunna garantera en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet, enligt förslaget. Lagändringarna föreslås börja gälla den 15 februari 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.