En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser

Civilutskottets bet 2015/16:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2016

Beslut

Beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen (CU16)

Riksdagen beslutade om ändringar i plan- och bygglagen. Beslut som fattats av en kommun om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse ska inte längre överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen. Syftet är att få en effektivare plan- och byggprocess.

Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-09
Justering: 2016-02-25
Trycklov: 2016-02-29
Reservationer 2
bet 2015/16:CU16

Alla beredningar i utskottet

2016-02-09, 2016-01-26

Beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen (CU16)

Regeringen föreslår ändringar i plan- och bygglagen. Beslut som fattats av en kommun om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse ska inte längre överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen. Syftet är att få en effektivare plan- och byggprocess.

Ändringarna ska börja gälla den 1 juni 2016. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-02
Debatt i kammaren: 2016-03-03
4

Beslut

Beslut: 2016-03-09
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:55.

2. Instanskedjan för överklagade beslut om lov och tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3293 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 78 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 22 0 0
V 20 0 0 1
L 1 14 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 184 127 0 38


3. Övriga frågor om prövningen av överklagade beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3293 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkandena 2-5.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 78 0 6
SD 36 0 0 12
MP 21 0 0 4
C 0 22 0 0
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 183 129 0 37