En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2016

Beslut

Beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen (CU16)

Riksdagen beslutade om ändringar i plan- och bygglagen. Beslut som fattats av en kommun om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse ska inte längre överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen. Syftet är att få en effektivare plan- och byggprocess.

Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-01-26, 2016-02-09

Beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen (CU16)

Regeringen föreslår ändringar i plan- och bygglagen. Beslut som fattats av en kommun om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse ska inte längre överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen. Syftet är att få en effektivare plan- och byggprocess.

Ändringarna ska börja gälla den 1 juni 2016. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.