En fossiloberoende transportsektor

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Riksdagen vill att användningen av biodrivmedel inom flyget ökar (TU9)

Regeringen borde jobba för att biodrivmedel oftare ska användas i luftfarten som flygbränsle. Det menar riksdagen som riktar ett tillkännagivande till regeringen. I tillkännagivandet uppmanas regeringen att verka för ett ökat användande av biodrivmedel inom flyget.

Riksdagen menar att koldioxidutsläppen kan minska drastiskt om biodrivmedel används istället för fossilt bränsle inom luftfarten.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt. Motionsförslagen handlade bland annat om elfordon, fordonspremier och om Bromma flygplats.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen med anledning om att öka användningen av biodrivmedel för luftfart. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden kopplade till ovannämnd tillkännagivande. Avslag på övriga motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Trafikutskottet vill att användningen av biodrivmedel inom flyget ökar (TU9)

Regeringen borde jobba för att biodrivmedel oftare ska användas i luftfarten som flygbränsle. Det menar trafikutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. I tillkännagivandet ska regeringen uppmanas att verka för ett ökat användande av biodrivmedel inom flyget.

Trafikutskottet menar att koldioxidutsläppen kan minska drastiskt om biodrivmedel används istället för fossilt bränsle inom luftfarten. Utskottet noterar att det till exempel finns biodrivmedel som tillverkas av använd frityrolja.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlar bland annat om elfordon, fordonspremier och Bromma flygplats.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.