Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Vinterbensin ska tillfälligt tillåtas fram till 31 maj (MJU18)

Spridningen av det nya coronaviruset har lett till minskad försäljning av vinterbensin, med platsbrist i bensindepåerna som resultat. Regeringen vill därför senarelägga årets övergång till sommarbensin så att bensinleverantörerna får längre tid på sig att byta ut sorterna. Syftet är att hindra bensinbrist i landet i sommar eftersom vinterbensin inte får säljas då. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt nuvarande bestämmelse inleds sommarperioden den 1 maj i södra Sverige och den 16 maj i norra Sverige. Beslutet innebär att periodens början tillfälligt senareläggs till 1 juni. Nuvarande bestämmelser ska sedan återinföras efter årsskiftet.

De nya bestämmelserna börjar gälla 1 maj 2020 respektive 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Vinterbensin ska tillfälligt tillåtas fram till 31 maj (MJU18)

Spridningen av det nya coronaviruset har lett till minskad försäljning av vinterbensin, med platsbrist i bensindepåerna som resultat. Regeringen vill därför senarelägga årets övergång till sommarbensin så att bensinleverantörerna får längre tid på sig att byta ut sorterna. Syftet är att hindra bensinbrist i landet i sommar eftersom vinterbensin inte får säljas då. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt nuvarande bestämmelse inleds sommarperioden den 1 maj i södra Sverige och den 16 maj i norra Sverige. Regeringens förslag innebär att periodens början tillfälligt senareläggs till 1 juni. Nuvarande bestämmelser ska sedan återinföras efter årsskiftet. 

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla 1 maj 2020 respektive 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.