En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1994/95:AU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1995-05-09, 1995-05-11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.