En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016 - 2020 m.m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 2015/16:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2016

Beslut

Ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet (AU8)

Riksdagen har behandlat en skrivelse om regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016 - 2020. Den arbetsmiljöpolitik regeringen presenterar har syftet att förebygga ohälsa och olycksfall samt motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmarknadsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, välkomnar skrivelsen och menar att det är särskilt glädjande att regeringens strategi tar avstamp i ett modernt arbetsliv för att möta utmaningarna på dagens svenska arbetsmarknad.

Riksdagen har också behandlat motioner från allmänna motionstiden 2015 om bland annat företagshälsovård, kränkande särbehandling i arbetslivet, skyddsombud och arbetsmiljön inom vården och omsorgen.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna och sa nej till motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-28
Justering: 2016-05-26
Trycklov: 2016-05-30
Reservationer 14
bet 2015/16:AU8

Alla beredningar i utskottet

2016-04-28

Ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat en skrivelse om regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016 - 2020. Den arbetsmiljöpolitik regeringen presenterar har syftet att förebygga ohälsa och olycksfall samt motverka att människor utestängs från arbetslivet. Utskottet välkomnar skrivelsen och menar att det är särskilt glädjande att regeringens strategi tar avstamp i ett modernt arbetsliv för att möta utmaningarna på dagens svenska arbetsmarknad.

Utskottet har också behandlat motioner från allmänna motionstiden 2015 om bland annat företagshälsovård, kränkande särbehandling i arbetslivet, skyddsombud och arbetsmiljön inom vården och omsorgen.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna och säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-07
Debatt i kammaren: 2016-06-08
4

Beslut

Beslut: 2016-06-08
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:301 av Phia Andersson (S),

2015/16:323 av Hanna Westerén (S),

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9 samt

2015/16:3323 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

lägger skrivelse 2015/16:80 till handlingarna.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 10
SD 0 0 37 11
MP 25 0 0 0
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 143 125 37 44


2. Forskning om det moderna arbetslivets villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2509 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 12 och

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 11
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 290 15 0 44


3. Företagshälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:34 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:641 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) och

2015/16:2560 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

Reservation 4 (V)

4. Kränkande särbehandling i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:34 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 7,

2015/16:1870 av Emanuel Öz m.fl. (S) och

2015/16:2559 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

Reservation 5 (V)

5. Kvinnors arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 16,

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13 och

2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 10
SD 37 0 0 11
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 216 74 15 44


6. Ytterligare åtgärder för kvinnors arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3323 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 74 0 10
SD 37 0 0 11
MP 25 0 0 0
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 180 125 0 44


7. Arbetsmiljön inom vården och omsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:34 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:2541 av Johan Andersson m.fl. (S),

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 12 och

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 8 och 39.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (KD)

8. Skyddsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:34 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2 och

2015/16:617 av Krister Örnfjäder m.fl. (S).

Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 11
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 287 18 0 44


9. Sanktionssystemet i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna samt preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:5 av Magnus Persson (SD),

2015/16:34 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 4-6 och

2015/16:1307 av Magnus Persson (SD).

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 1 36 0 11
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 0 0 18 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 251 36 18 44