En andra nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (KU17)

Regeringen har för riksdagen redovisat en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna under perioden 2006-2009 och en kartläggning av situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige 2005. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner om mänskliga rättigheter från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-05-02
Betänkande publicerat: 2006-05-03
Trycklov: 2006-05-03
Reservationer 59
Betänkande 2005/06:KU17

Alla beredningar i utskottet

2006-04-27, 2006-04-18, 2006-04-04

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (KU17)

Regeringen har för riksdagen redovisat en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna under perioden 2006-2009 och en kartläggning av situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige 2005. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om mänskliga rättigheter från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-10
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
72 förslagspunkter, 60 acklamationer, 12 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:95 till handlingarna.

2. Europakonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m044011
c16006
fp302016
kd25008
v22006
mp12005
-1001
Totalt21846085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fördjupad analys av Europakonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K21 yrkande 5.

Reservation 2 (c, fp, kd)

4. Ratificering av tilläggsprotokoll 12 till Europakonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K18 yrkande 2, 2005/06:K22 yrkande 3 och 2005/06:Ju419 yrkande 9.

Reservation 3 (v, mp)

5. Migrerande arbetares rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 4.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111032
m440011
c16006
fp320016
kd25008
v22006
mp01205
-1001
Totalt25113085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. FN:s barnkonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 16.

Reservation 5 (v, mp)

7. Uppföljning av konventioner som inte har ratificerats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K22 yrkande 1 och 2005/06:K473 yrkande 9 i denna del.

Reservation 6 (mp)

8. Sveriges efterlevnad av internationella konventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K18 yrkande 4 och 2005/06:K473 yrkande 9 i denna del.

Reservation 7 (v, mp)

9. Sveriges agerande internationellt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 8 (m, fp)

10. Rasism och antisemitism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K419 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:K452 yrkande 1.

11. Åtgärder mot rasistiska organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K389.

Reservation 9 (kd)

12. Rasistiska uttryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf281 yrkande 6.

Reservation 10 (mp)

13. Vissa diskrimineringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkandena 5-7.

14. Utbildningsmaterial för vissa yrkesgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 8.

Reservation 11 (mp)

15. Samarbete mellan Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Integrationsverket m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 9.

16. Lika rättigheter oavsett sexuell läggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkandena 10 och 11.

17. FN-konventionen om homo-, bi- och transpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K20 yrkande 6.

Reservation 12 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101132
m440011
c01606
fp031017
kd25008
v02206
mp01205
-0101
Totalt17983186

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. HBT-arbete i kommuner och landsting

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K20 yrkande 7.

Reservation 13 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m440011
c01606
fp031017
kd25008
v02206
mp11105
-0101
Totalt18281086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Handisam och andra aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 12.

Reservation 14 (mp)

20. Elöverkänslighet som funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 13.

Reservation 15 (mp)

21. Barn som brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 16 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m043012
c51106
fp032016
kd02508
v22006
mp12005
-1001
Totalt152111086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Familjens status

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K21 yrkande 2.

Reservation 17 (kd)

23. Kommunala partnerskap och landstingens nätverk kring barnkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 15.

24. Analys av Sveriges efterlevnad av konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K473 yrkande 8.

25. Tilläggsprotokoll till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 2.

Reservation 18 (mp)

26. Åtgärder för att stävja diskriminering på grund av ålder skall omfatta hela samhällslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 19.

Reservation 19 (mp)

27. Förbättrad representation för det underrepresenterade könet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 20.

28. Unga hemlösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 21.

29. Tillämpning av Socialstyrelsens definition av hemlösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 22.

Reservation 20 (mp)

30. Rätt till bostad för elöverkänsliga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 23.

31. Kommunala bostadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

32. Ungdomsbostadssamordnare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 22 (m, kd)

33. Stärkning av friskolornas ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K21 yrkande 3.

Reservation 23 (fp, kd)

34. Plan för att höja kvaliteten på utbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K20 yrkande 3.

Reservation 24 (c, fp)

35. Genomgång av läroböcker från diskrimineringssynpunkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 25.

Reservation 25 (mp)

36. Kvinnor i kliniska läkemedelsprövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K20 yrkande 1.

Reservation 26 (c, fp, kd)

37. Märkning av läkemedel som inte testats på kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K20 yrkande 2.

Reservation 27 (c, fp)

38. Elöverkänsligas rätt till vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 24.

Reservation 28 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m430012
c15016
fp320016
kd24108
v22006
mp01205
-0101
Totalt24814186

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

39. Insatser för att stävja mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K20 yrkande 4.

Reservation 29 (c, fp, mp)

40. Mannens behov av professionellt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 27.

Reservation 30 (c, fp, mp)

41. Samkönade relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 28.

Reservation 31 (c, fp, mp)

42. Människohandel och trafficking

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K17 i denna del och 2005/06:K22 yrkande 29.

43. Tullens befogenheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K20 yrkande 5.

Reservation 32 (c)

44. Habeas corpus-principen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K430 yrkande 5.

Reservation 33 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m430012
c14206
fp032016
kd25008
v22006
mp12005
-1001
Totalt22934086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

45. Oberoende utredningsorgan hos polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K18 yrkande 5.

Reservation 34 (v, mp)

46. Rättssäkerhetsgarantier för den personliga integriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 30.

Reservation 35 (v, mp)

47. Hantering av klagomål på polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 36 (m, fp)

48. Alternativa vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 37 (m, fp)

49. Parlamentarisk kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 38 (m, fp)

50. Kampen mot terrorbrott inom ramen för de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K473 yrkande 7.

51. Utvärdering av hur de mänskliga rättigheterna har påverkats av kampen mot terrorismen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K18 yrkande 9.

Reservation 39 (v, mp)

52. Kampen mot terrorism är en kamp för de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 40 (m, fp)

53. Finansiering av terrorbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju419 yrkande 10.

Reservation 41 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m430012
c16006
fp320016
kd25008
v02206
mp11105
-0101
Totalt22834087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

54. Religionsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K398 yrkande 3.

55. Interreligiöst råd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K21 yrkande 4.

Reservation 42 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m440011
c16006
fp310017
kd02409
v22006
mp12005
-1001
Totalt23724088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

56. Ideella sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K21 yrkande 1.

57. Organisationsklausuler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 31.

58. Användande av diplomatiska garantier i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K18 yrkande 6.

Reservation 43 (c, fp, v, mp)

59. Verka internationellt för förbud av diplomatiska garantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K18 yrkande 8 och 2005/06:K22 yrkande 33.

Reservation 44 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 44 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m440011
c01606
fp032016
kd25008
v02206
mp01106
-0101
Totalt18182086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

60. Möjlighet till upprättelse vid kränkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K18 yrkande 7 och 2005/06:K22 yrkande 32.

61. Konventionsenlig ersättning till tortyroffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju419 yrkande 7.

Reservation 45 (c, fp, v, mp)

62. Rättssäker asylprocess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K20 yrkande 8.

Reservation 46 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 46 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m440011
c01606
fp032016
kd25008
v22006
mp11006
-1001
Totalt21448087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

63. Frihetsberövande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 47 (m, fp, mp)

64. Antirasismarbete bland barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 34.

Reservation 48 (mp)

65. Arbete med de mänskliga rättigheterna hos lokala aktörer, kommuner och landsting

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K22 yrkandena 35 och 36 samt 2005/06:K473 yrkande 3.

66. Internationell konferens om mansrollen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 37.

Reservation 49 (fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m440011
c16006
fp030018
kd25008
v21106
mp01106
-0101
Totalt21843088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

67. FN-arbete om transnationella bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 38.

Reservation 50 (mp)

68. Uppdrag till statliga bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K22 yrkande 39.

Reservation 51 (mp)

69. Attitydpåverkan genom olika kanaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K22 yrkande 40 och 2005/06:K473 yrkandena 4 och 5.

70. Information även för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K473 yrkande 6.

Reservation 52 (fp, mp)

71. Lagskydd för svenska språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K17 i denna del.

Reservation 53 (m, c, fp, kd)

72. Motionsförslag som behandlas i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 54 (m)
Reservation 55 (fp)
Reservation 56 (kd)
Reservation 57 (v)
Reservation 58 (c)
Reservation 59 (mp)