En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor

Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2010

Beslut

Högskolor får större möjligheter att anpassa sin organisation efter de egna förutsättningarna (UbU23)

Självbestämmandet för statliga universitet och högskolor ska öka. Riksdagen har därför beslutat att lärosätena ska kunna anpassa organisation, läraranställningar och utbildning efter de egna förutsättningarna. Detta innebär bland annat att universiteten och högskolorna: Själva ska få bestämma sin interna organisation, bortsett från styrelse och rektor. Vid sidan av professorer och lektorer själva ska få bestämma vilka kategorier av lärare som ska anställas. Högskolorna ska själva också få bestämma vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som bör gälla för dessa lärare. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Högskolor får större möjligheter att anpassa sin organisation efter de egna förutsättningarna (UbU23)

Regeringen vill öka självbestämmandet för statliga universitet och högskolor. Regeringens förslår därför att lärosätena ska kunna anpassa organisation, läraranställningar och utbildning efter de egna förutsättningarna. Detta innebär bland annat att universiteten och högskolorna:

  • Själva ska få bestämma sin interna organisation, bortsett från styrelse och rektor.
  • Vid sidan av professorer och lektorer själva ska få bestämma vilka kategorier av lärare som ska anställas. Högskolorna ska själva också få bestämma vilka behörighetskrav och bedömningsgrunder som bör gälla för dessa lärare.
De föreslagna lagändringarna kan börja gälla från den 1 januari 2011.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.