Elmarknadsfrågor

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2019

Beslut

Riksdagen uppmanar regeringen att sätta leveranssäkerhetsmål för elförsörjningen (NU12)

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, om att ta fram ett leverenssäkerhetsmål för Sveriges elförsörjning. Målet ska beakta hela samhällets behov och utgå från elförsörjningens betydelse för Sveriges konkurrenskraft som industrination.

Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om elmarknadsfrågor. Riksdagen röstade då ja till reservation 1. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkanden om ett mål för leveranssäkerhet. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-04-04, 2019-04-25

Nej till motioner om elmarknadsfrågor (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner om elmarknadsfrågor från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat pågående insatser och utredningar eller att förslagen omfattar energiöverenskommelsen och Energikommissionens förslag och
bedömningar.

Motionerna handlar bland annat om ett mål för leveranssäkerheten, säkerheten för svenska elnät, ett mål om fossilfri elproduktion, och utbyggnaden av elnätet och elcertifikatssystemet.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.