Ekonomisk familjepolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 4 maj 2023

Nästa händelse: Justering 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-30