Effektivare skattekontroll m.m. (prop. 2005/06:169)

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Effektivare skattekontroll (SkU29)

En ny lag om särskild skattekontroll i vissa branscher börjar gälla den 1 januari 2007. Den nya lagen innebär bland annat att näringsidkare inom restaurang- och frisörbranscherna måste föra personalliggare. Skatteverket får rätt att göra oannonserade kontrollbesök och i samband med dessa utföra en oannonserad begränsad revision. Skatteverket ska kunna ta ut en kontrollavgift vid överträdelser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-09
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-23
Trycklov: 2006-05-23
Reservationer 3
bet 2005/06:SkU29

Effektivare skattekontroll (SkU29)

En ny lag om särskild skattekontroll i vissa branscher börjar gälla den 1 januari 2007. Den nya lagen innebär bland annat att näringsidkare inom restaurang- och frisörbranscherna måste föra personalliggare. Skatteverket får rätt att göra oannonserade kontrollbesök och i samband med dessa utföra en oannonserad begränsad revision. Skatteverket ska kunna ta ut en kontrollavgift vid överträdelser. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-02
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Effektivare skattekontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om särskild skattekontroll i vissa branscher,
2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
4. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
5. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
6. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
7. lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
8. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
9. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
10. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:169 och avslår motionerna 2005/06:Sk12 yrkande 1 och 2005/06:Sk13.

Reservation 1 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080036
m314020
c15007
fp03909
kd020013
v19009
mp11006
-1001
Totalt185630101

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Fortsatt samordning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk14 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070037
m038017
c01606
fp32709
kd020013
v180010
mp11006
-1001
Totalt16981099

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Schablonbeskattning för vissa branscher

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk12 yrkande 2.

Reservation 3 (kd)