Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 2012/13:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2013

Beslut

Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna (AU11)

Regeringen vill effektivisera systemet med sanktioner för överträdelser av arbetstids- och arbetsmiljöreglerna. Det innebär att administrativa sanktionsavgifter i stor utsträckning kommer att ersätta det straffsystem som finns i dag. Strikt ansvar ska gälla vid en överträdelse, det vill säga att en sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Maxavgiften för överträdelser av arbetsmiljöregler höjs från 100 000 till 1 000 000 kronor. På så sätt ska en överträdelse i sig inte kunna innebära en vinst.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner om arbetsmiljöfrågor från allmänna motionstiden 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-02
Justering: 2013-05-30
Betänkande publicerat: 2013-06-05
Trycklov: 2013-06-05
Reservationer 13
bet 2012/13:AU11

Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna (AU11)

Regeringen vill effektivisera systemet med sanktioner för överträdelser av arbetstids- och arbetsmiljöreglerna. Förslaget innebär att administrativa sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta det straffsystem som finns i dag. Strikt ansvar ska gälla vid en överträdelse, det vill säga att en sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Maxavgiften för överträdelser av arbetsmiljöregler ska höjas från 100 000 till 1 000 000 kronor. På så sätt ska en överträdelse i sig inte kunna innebära en vinst.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2014. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om arbetsmiljöfrågor från allmänna motionstiden 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-17
4

Beslut

Beslut: 2013-06-17
17 förslagspunkter, 12 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1166),
2. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),
3. lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete,
4. lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget,
5. lag om ändring i lagen (2008:457) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik,
6. lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
7. lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare,
b) beslutar
1. att 18 § lagen om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete ska få ändrad lydelse enligt vad utskottet föreslår i bilaga 3,
2. om motsvarande ändring i ingressen till regeringens lagförslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:143 punkterna 1-7.

2. Föreskrifter med straffsanktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A20 yrkande 1 och 2012/13:A21.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP22003
FP19005
C21002
SD16004
V01603
KD16003
Totalt193116040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Avkriminalisering och sanktionsavgiftens storlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A20 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 2-4.

Reservation 2 (V)

4. Arbetsmiljöverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A20 yrkande 5.

Reservation 3 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP22003
FP19005
C21002
SD01604
V01603
KD16003
Totalt27732040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Förebyggande arbetsmiljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf381 yrkande 9, 2012/13:A244 och 2012/13:A395 yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02203
FP19005
C21002
SD16004
V01603
KD16003
Totalt171138040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Arbetsmiljöregler för modeller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A328.

Reservation 5 (MP)

7. Arbetsolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 yrkande 8, 2012/13:A338 yrkande 2, 2012/13:A355 yrkande 2 och 2012/13:A392 yrkande 26.

Reservation 6 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S199012
M99008
MP22003
FP19005
C21002
SD16004
V01603
KD16003
Totalt194115040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Vibrationsskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A249.

9. Arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A202 yrkande 15.

Reservation 7 (V)

10. Företagshälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 yrkande 14, 2012/13:A273, 2012/13:A335, 2012/13:A374 yrkande 1 och 2012/13:A392 yrkande 31.

Reservation 8 (S, V)
Reservation 9 (S, MP, V)

11. Skyddsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 yrkande 13, 2012/13:A336, 2012/13:A339 yrkande 3 och 2012/13:A392 yrkande 29.

Reservation 10 (S, V)

12. Samverkan vid upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A392 yrkande 30.

Reservation 11 (S)

13. Ensamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A263.

14. Kontanthantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N252 yrkandena 3 och 6.

15. Offentligt anställdas arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A202 yrkande 12.

Reservation 12 (V)

16. Kränkande särbehandling i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 yrkande 16 och 2012/13:A220.

Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP22003
FP19005
C21002
SD16004
V01603
KD16003
Totalt29316040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Öppettider i affärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A366.