Drivmedels- och fordonsfrågor m.m

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2010

Beslut

Regeringen bör se över effekterna av pumplagen (TU15)

Vid nyår trädde pumplagen i kraft i sin helhet. Det innebär bland annat att de flesta bensinstationer måste sälja minst ett förnybart drivmedel, till exempel etanol eller biogas. Riksdagen står bakom miljötanken men ser en risk att kraven kan leda till att små bensinstationer på landsbygden läggs ned. Därför vill riksdagen att regeringen ser över konsekvenserna av lagen och frågan om dispens från kraven. Samtidigt sa riksdagen nej till övriga motioner som handlar drivmedels- och fordonsfrågor, drygt 40 stycken. Dessa tar bland annat upp användandet av vinterdäck och definitionen av miljöbilar. Här hänvisas till pågående arbete inom regeringskansliet och berörda myndigheter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2009/10:T477. Delvis bifall till motionerna: 2009/10:T259 2009/10:T280 2009/10:T351. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen bör se över effekterna av pumplagen (TU15)

Vid nyår trädde pumplagen i kraft i sin helhet. Det innebär bland annat att de flesta bensinstationer måste sälja minst ett förnybart drivmedel, till exempel etanol eller biogas.

Trafikutskottet står bakom miljötanken men ser en risk att kraven kan leda till att små bensinstationer på landsbygden läggs ned. Därför vill utskottet att regeringen ser över konsekvenserna av lagen och frågan om dispens från kraven.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till övriga motioner som handlar drivmedels- och fordonsfrågor, drygt 40 stycken. Dessa tar bland annat upp användandet av vinterdäck och definitionen av miljöbilar. Här hänvisar utskottet till pågående arbete inom regeringskansliet och berörda myndigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.