Domstolsförvaltningen

Justitieutskottets betänkande 1993/94:JuU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.