Jordbrukspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2022

Beslut

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU21)

Riksdagen sa nej till ett sjuttiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om jordbruksfrågor. Motionerna handlar bland annat om den gemensamma jordbrukspolitiken, jordbrukets påverkan på miljön och klimatet och biologisk mångfald i odlingslandskapet. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-03, 2022-03-24

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU21)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett sjuttiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om jordbruksfrågor.

Motionerna handlar bland annat om den gemensamma jordbrukspolitiken, jordbrukets påverkan på miljön och klimatet och biologisk mångfald i odlingslandskapet. Utskottet anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.