Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2009/10:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MJU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om djurskydd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddsregler, djurhållning, sexuella övergrepp mot djur, forskning samt internationella djurskyddsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-26
Justering: 2010-02-18
Betänkande publicerat: 2010-02-23
Trycklov: 2010-02-22
Reservationer 13
bet 2009/10:MJU12

Nej till motioner om djurskydd (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om djurskydd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddsregler, djurhållning, sexuella övergrepp mot djur, forskning samt internationella djurskyddsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-04
4

Beslut

Beslut: 2010-03-10
23 förslagspunkter, 19 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av djurskyddsregler m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ296, 2009/10:MJ358 yrkande 5, 2009/10:MJ364 yrkande 2 och 2009/10:MJ440.

Reservation 1 (mp)

2. Djuretiska policyer för statliga myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ358 yrkande 34.

Reservation 2 (v, mp)

3. Talerätt för djurrätts- och djurskyddsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ298 och 2009/10:MJ358 yrkande 6.

Reservation 3 (v, mp)

4. Djurhållning i lantbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ358 yrkandena 7-13, 2009/10:MJ457 yrkandena 1-3, 2009/10:MJ459 och 2009/10:MJ462 yrkandena 1-3.

Reservation 4 (mp)

5. Djurhållning på cirkus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ358 yrkande 25 och 2009/10:MJ460 yrkandena 1 och 2.

6. Djurhållning vid djurparker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ463.

7. Avel och utrustning som kan orsaka lidande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ358 yrkandena 15 och 29.

8. Hundkörkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ217 yrkande 2.

9. Brandlarm m.m. i ladugårdar och stallar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ232.

10. Förbud mot import av djur som behandlats med antibiotika m.m. i tillväxtsyfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ358 yrkande 17.

Reservation 5 (mp)

11. Pälsdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ478.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2101423
m840012
c25004
fp23005
kd19005
v01903
mp01801
-1000
Totalt154138453

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Övergivna och förvildade djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ227, 2009/10:MJ228, 2009/10:MJ295, 2009/10:MJ350, 2009/10:MJ358 yrkande 28, 2009/10:MJ359 yrkandena 1-7 och 2009/10:MJ461 yrkandena 1 och 2.

13. Kattutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ474 yrkande 24.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m840012
c24005
fp22006
kd18006
v01903
mp11701
-1000
Totalt150139060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Omhändertagande av djur m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ337 yrkandena 1 och 3-5.

15. Sexuella övergrepp mot djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ216, 2009/10:MJ229, 2009/10:MJ241, 2009/10:MJ351, 2009/10:MJ358 yrkande 27 och 2009/10:MJ430 yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840012
c25004
fp23005
kd19005
v01903
mp01801
-1000
Totalt152144053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Tävling med och träning av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ358 yrkande 26 och 2009/10:MJ469 yrkandena 1-3.

Reservation 9 (v, mp)

17. Skyldighet att rapportera veterinära felbehandlingar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ346 yrkandena 1 och 2.

18. Djuretik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ358 yrkande 1.

Reservation 10 (mp)

19. Djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ349, 2009/10:MJ353, 2009/10:MJ358 yrkandena 16 och 18-24 samt 2009/10:MJ388.

Reservation 11 (mp)

20. Religiös slakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ234 och 2009/10:MJ354.

21. Internationella djurskyddsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ320, 2009/10:MJ332, 2009/10:MJ358 yrkandena 30 och 35 samt 2009/10:MJ369 yrkande 1.

Reservation 12 (mp)

22. Nötrasen belgisk blå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ276.

Reservation 13 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1106023
m840012
c24005
fp23005
kd19005
v01903
mp01801
-1000
Totalt152143054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.