Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MJU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om djurskydd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddsregler, djurhållning, sexuella övergrepp mot djur, forskning samt internationella djurskyddsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om djurskydd (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om djurskydd. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddsregler, djurhållning, sexuella övergrepp mot djur, forskning samt internationella djurskyddsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.