Djurskydd m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MJU18)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om djurskydd som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade om internationella djurskyddsfrågor, allmänna djurskyddspolitiska frågor, djurhållning och djurskötsel. Motionerna avslogs främst med hänvisning till pågående arbete på området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-03-07
Betänkande publicerat: 2006-03-15
Trycklov: 2006-03-15
Reservationer 26
Betänkande 2005/06:MJU18

Nej till motioner om djurskydd (MJU18)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om djurskydd från den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar om internationella djurskyddsfrågor, allmänna djurskyddspolitiska frågor, djurhållning och djurskötsel. Motionerna avslås främst med hänvisning till pågående arbete på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-23
4

Beslut

Beslut: 2006-03-23
20 förslagspunkter, 18 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Internationella djurskyddsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ441 yrkande 5 och 2005/06:MJ448 yrkande 16.

Reservation 1 (m, c)
Reservation 2 (mp)

2. Importförbud av hund- och kattskinn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ534 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (v, mp)

3. Tillsynsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ244, 2005/06:MJ518 yrkandena 22 och 23 samt 2005/06:MJ519 yrkande 11.

Reservation 4 (fp)

4. Kvalitetssäkring av hästbranschen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ519 yrkande 9.

Reservation 5 (fp)

5. Sexuellt utnyttjande av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ212, 2005/06:MJ217, 2005/06:MJ268, 2005/06:MJ320, 2005/06:MJ433 yrkande 1, 2005/06:MJ518 yrkande 17 och 2005/06:MJ566.

Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (c)
Reservation 8 (v, mp)

6. Djur i pornografiska sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ433 yrkande 2.

Reservation 9 (v, mp)

7. Pälsdjur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ222, 2005/06:MJ235, 2005/06:MJ245, 2005/06:MJ280 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ398, 2005/06:MJ474 yrkande 1, 2005/06:MJ508, 2005/06:MJ518 yrkande 9, 2005/06:MJ524 yrkande 4 och 2005/06:MJ570 yrkandena 1-4.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101231
m037117
c01606
fp135012
kd023010
v19009
mp13004
-2000
Totalt145112389

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Kastrering av smågrisar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ291 och 2005/06:MJ518 yrkande 6.

Reservation 11 (v, mp)

9. Höns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ283, 2005/06:MJ410, 2005/06:MJ483 och 2005/06:MJ554.

Reservation 12 (m, c, kd)

10. Slaktkycklingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ416 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:MJ482 yrkandena 1-4.

Reservation 13 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m380017
c16006
fp351012
kd221010
v01909
mp01205
-0200
Totalt22635088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Religiös slakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ387 och 2005/06:MJ509.

12. Smittspridning vid smuggling av hundar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ201, 2005/06:MJ499 och 2005/06:MJ552.

Reservation 14 (c, kd)

13. Åtgärder mot smuggling av hundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ239 och 2005/06:MJ466.

Reservation 15 (m, c, kd)
Reservation 16 (fp)

14. Hundar och katter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ209 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ242, 2005/06:MJ357, 2005/06:MJ372 yrkandena 1-3, 2005/06:MJ461, 2005/06:MJ480 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:MJ518 yrkandena 18 och 19.

Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (kd)

15. Djur i nöjesbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ248, 2005/06:MJ468 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:MJ563.

Reservation 19 (mp)

16. Exotiska djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ207, 2005/06:MJ215, 2005/06:MJ241, 2005/06:MJ261 yrkandena 1-3, 2005/06:MJ515, 2005/06:MJ558 och 2005/06:MJ575.

Reservation 20 (fp, kd)
Reservation 21 (mp)

17. Grytjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ330 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ478, 2005/06:MJ495 och 2005/06:MJ562.

Reservation 22 (v, mp)

18. Veterinärväsendets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ220, 2005/06:MJ518 yrkande 24 och 2005/06:MJ519 yrkande 10.

Reservation 23 (fp)
Reservation 24 (kd)

19. Tävlingsveterinärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ528 yrkandena 6 och 12.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

20. Djurhälsoregister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So12 yrkande 4, 2005/06:MJ362 och 2005/06:MJ519 yrkande 12.

Reservation 26 (fp, kd)