Djurskydd m.m. - särskild ordning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2006

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MJU9)

Riksdagen sade nej till motioner om djurskydd från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-03-02
Trycklov: 2006-03-01
Betänkande 2005/06:MJU9

Nej till motioner om djurskydd (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om djurskydd från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-07
4

Beslut

Beslut: 2006-04-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Djurskyddsfrågor som har behandlats tidigare under mandatperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ243, 2005/06:MJ246 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ330 yrkande 3, 2005/06:MJ417, 2005/06:MJ420 yrkande 2, 2005/06:MJ448 yrkandena 5 och 6, 2005/06:MJ467, 2005/06:MJ474 yrkandena 2 och 3, 2005/06:MJ477, 2005/06:MJ479 yrkandena 1-3, 2005/06:MJ480 yrkande 3, 2005/06:MJ496, 2005/06:MJ516, 2005/06:MJ518 yrkandena 2-5, 7, 8, 16, 20 och 21, 2005/06:MJ519 yrkandena 5-8, 2005/06:MJ521 yrkande 2, 2005/06:MJ536, 2005/06:MJ565, 2005/06:MJ567, 2005/06:MJ568 och 2005/06:MJ577 yrkandena 1 och 2.