Diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Beslut

Motioner om diskriminering (AU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om diskriminering. Skälet är bland annat att Diskrimineringskommittén redan arbetar med frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och ombudsman, påföljd vid diskriminering, Sveriges arbete i ILO, etnisk diskriminering, kvotering och positiv särbehandling, diskriminering på grund av funktionshinder, diskriminering på grund av ålder och HBT-frågor (frågor som rör homo- och bisexuella och transpersoner).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om diskriminering (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om diskriminering. Skälet är bland annat att Diskrimineringskommittén redan arbetar med frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och ombudsman, påföljd vid diskriminering, Sveriges arbete i ILO, etnisk diskriminering, kvotering och positiv särbehandling, diskriminering på grund av funktionshinder, diskriminering på grund av ålder och HBT-frågor (frågor som rör homo- och bisexuella och transpersoner).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.