Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2012

Beslut

Förbud mot könsdiskriminerande försäkringar (AU11)

Diskrimineringslagen har ett allmänt förbud mot könsdiskriminering vid tillhandahållande av försäkringstjänster. Detta förbud ersätts nu med ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor. Lagändringen börjar gälla den 21 december 2012, och kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter denna tidpunkt.

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Riksdagen menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området. En avgörande förutsättning är, enligt riksdagen, att reformen införs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om förbud mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2010/11:A237, 2010/11:A238, 2010/11:A298, 2010/11:A311, 2010/11:A316, 2010/11:A410, 2010/11:A421, 2010/11:A422 yrkande 1, 2011/12:C245 yrkande 1, 2011/12:A214, 2011/12:A274 yrkande 1, 2011/12:A278 yrkande 1, 2011/12:A282, 2011/12:A285, 2011/12:A309 yrkande 1, 2011/12:A316, 2011/12:A348 och 2011/12:A350 yrkande 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Arbetsmarknadsutskottet säger ja till förbud mot könsdiskriminerande försäkringar (AU11)

Diskrimineringslagen har ett allmänt förbud mot könsdiskriminering vid tillhandahållande av försäkringstjänster. Detta förbud ersätts nu med ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor. Lagändringen börjar gälla den 21 december 2012, och kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter denna tidpunkt. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

En majoritet i utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Utskottet menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området. En avgörande förutsättning är, enligt utskottet, att reformen införs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.