Digitaliserings- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 25 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-25, 2021-12-02