Digitaliserings- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 februari 2022

Beslut

Nej till motioner om digitaliserings- och postfrågor (TU6)

Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

Motionerna handlar bland annat om samhällets digitalisering, digital delaktighet, tillgång till elektroniska kommunikationer, utbyggnaden av 5G-nätet och postservice i hela landet.

Anledningen är främst att efterfrågade åtgärder redan har vidtagits och pågående beredningsarbete.

 

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-02, 2022-01-25

Nej till motioner om digitaliserings- och postfrågor (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 160 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

Motionerna handlar bland annat om samhällets digitalisering, digital delaktighet, tillgång till elektroniska kommunikationer, utbyggnaden av 5G-nätet och postservice i hela landet.

Anledningen är främst att efterfrågade åtgärder redan har vidtagits och pågående beredningsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.