Digitala TV-sändningar och andra massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2004

Beslut

Digital-TV till 99,8 procent av hushållen (KU24)

De digitala marksändningarna av Sveriges televisions och Utbildningsradions TV-program ska byggas ut så att de får samma täckning som dagens analoga sändningar har. Det innebär att 99,8 procent av hushållen senast 1 februari 2008 kommer att kunna titta på SVT:s och UR:s digitala sändningar. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om de digitala TV-sändningars framtida täckning i marknätet. Riksdagen fattade i maj 2003 beslut om att den marksända televisionen ska gå över till digital teknik. Beslutet innebär bland annat att övergången från analog till digital teknik ska vara helt genomförd den 1 februari 2008. Digital teknik innebär att TV sänds via digitala signaler. Det är enklare och billigare att sända TV digitalt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-04-29
Justering: 2004-05-04
Betänkande publicerat: 2004-05-14
Trycklov: 2004-05-12
Reservationer 16
Betänkande 2003/04:KU24

Beredningar i utskottet

2004-04-22, 2004-04-13

Digital-TV till 99,8 procent av hushållen (KU24)

De digitala marksändningarna av Sveriges televisions och Utbildningsradions TV-program ska byggas ut så att de får samma täckning som dagens analoga sändningar har. Det innebär att 99,8 procent av hushållen senast 1 februari 2008 kommer att kunna titta på SVT:s och UR:s digitala sändningar. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om de digitala TV-sändningars framtida täckning i marknätet. Riksdagen fattade i maj 2003 beslut om att den marksända televisionen ska gå över till digital teknik. Beslutet innebär bland annat att övergången från analog till digital teknik ska vara helt genomförd den 1 februari 2008. Digital teknik innebär att TV sänds via digitala signaler. Det är enklare och billigare att sända TV digitalt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-24
4

Beslut

Beslut: 2004-05-26
25 förslagspunkter, 22 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. De digitala TV-sändningarnas räckvidd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:118 och avslår motionerna 2003/04:K28 yrkande 1, 2003/04:K29 yrkande 1, 2003/04:K444 yrkandena 14 och 16, 2003/04:Kr326 yrkandena 27 och 28 och 2003/04:Kr359 yrkande 5.

Reservation 1 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m04906
c12217
fp04503
kd27006
v24006
mp14003
-0000
Totalt20696146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tidpunkten för övergång till digital teknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K28 yrkande 2, 2003/04:K29 yrkande 2 och 2003/04:K444 yrkande 15.

Reservation 2 (m, fp)

3. Konsumenters behov vid digitala TV-sändningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K439 och 2003/04:Kr326 yrkande 29.

4. Framtida fördelning av digitala sändningstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr359 yrkande 6.

5. Grundläggande principer och former för programföretags verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K271 yrkande 10, 2003/04:K444 yrkandena 1, 4 och 6 och 2003/04:Kr359 yrkande 3.

Reservation 3 (m, fp)

6. Teknikneutral medielagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr359 yrkande 10.

Reservation 4 (fp)

7. Mediekoncentration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K388 yrkandena 1-3.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m49006
c16006
fp44004
kd27006
v02505
mp01502
-0000
Totalt26540044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Översyn av lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K362 yrkande 1.

9. Rätt till genmäle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K382 yrkande 1.

Reservation 6 (kd)

10. Negativ textreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K382 yrkande 2.

Reservation 7 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48007
c16006
fp44004
kd02706
v23106
mp15002
-0000
Totalt27628045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K382 yrkande 3.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

12. Effekter av sexualiseringen av det offentliga rummet och en stereotyp heterosexuell norm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So568 yrkande 3.

Reservation 9 (v, mp)

13. Utvärdering av DAB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K444 yrkande 17.

14. Fördelning av tillstånd att sända digital radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K444 yrkande 18.

15. Den framtida digitalradion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr359 yrkande 7.

Reservation 10 (m, fp)

16. Kommersiell nationell radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K382 yrkande 6 och 2003/04:K444 yrkande 13.

Reservation 11 (m, fp)

17. Närradion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr386 yrkande 2.

18. Regionala koncessioner för TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K444 yrkande 12.

Reservation 12 (m)

19. Koncessionsavgifter för kommersiell radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K382 yrkande 8.

20. Koncessionsavgift för TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K382 yrkande 9 och 2003/04:K444 yrkande 10.

21. Lokal radio och TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K365 och 2003/04:Kr386 yrkande 3.

22. Reklamtid i kommersiell lokalradio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K382 yrkande 7.

Reservation 13 (m, kd)

23. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L352 yrkande 1.

24. Skyldighet att vidaresända program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K444 yrkande 11.

Reservation 14 (m, fp)

25. Åtgärder mot piratkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K408 och 2003/04:Kr326 yrkande 30.

Reservation 15 (c)
Reservation 16 (mp)