Det svenska miljöarbetet i EU - Inriktning och genomförande

JoUs betänkande 1994/95:JoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1995-04-20, 1995-04-25, 1995-04-27

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.