Det östliga partnerskapet efter 2020

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU16

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 4 juni 2020

Nästa händelse: Bordläggning 3 juni 2020

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-25
bet 2019/20:UU16

Förslagspunkter

1. Det östliga partnerskapet efter 2020

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.


3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-03
Debatt i kammaren: 2020-06-04
4

Beslut

Beslut: 2020-06-04
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det östliga partnerskapet efter 2020

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.