Det nya Skatteverket

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 oktober 2003

Beslut

Ny myndighet för hela skatteförvaltningen (SkU2)

En ny myndighet, Skatteverket, ersätter Riksskatteverket och de nuvarande tio skattemyndigheterna från den 1 januari 2004. Det nya Skatteverket blir förvaltningsmyndighet för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Myndigheten kommer att ha skattekontor i olika regioner och huvudkontoret kommer att ligga i Solna. Syftet med omorganisationen är att utnyttja befintliga resurser mer effektivt och få en enhetligare och mer likformig rättstillämpning.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ny myndighet för hela skatteförvaltningen (SkU2)

En ny myndighet, Skatteverket, ska ersätta Riksskatteverket och de nuvarande tio skattemyndigheterna från den 1 januari 2004. Det nya Skatteverket blir förvaltningsmyndighet för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Myndigheten kommer att ha skattekontor i olika regioner och huvudkontoret kommer att ligga i Solna. Syftet med omorganisationen är att utnyttja befintliga resurser mer effektivt och få en enhetligare och mer likformig rättstillämpning. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.