Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 november 2012

Beslut

Verksamheten inom den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (UU6)

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM, och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2011. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-10-16
Justering: 2012-10-23
Betänkande publicerat: 2012-10-26
Trycklov: 2012-10-25
Reservationer 1
Betänkande 2012/13:UU6

Alla beredningar i utskottet

2012-10-16, 2012-09-25

Verksamheten inom den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (UU6)

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM, och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2011. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-07
4

Beslut

Beslut: 2012-11-07
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verksamheten inom den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U29 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP20005
FP21003
C18005
SD02000
V17002
KD16003
-0000
Totalt28120048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen 2011/12:RS5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2011/12:RS5 till handlingarna.