Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2006

Beslut

Strategi för nytt program för landsbygden (MJU13)

Regeringen har redovisat för riksdagen den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet för 2007-2013. Landsbygdspolitiken har som mål en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet ska gynna en hållbar användning av naturresurser, företagande, tillväxt och sysselsättning inom de areella näringarna, det vill säga jordbruk, skogsbruk, fiske och renskötsel, men även inom annat företagande på landsbygden. Programmet ska också stödja lokalt engagemang och bidra till att miljömålen som är kopplade till jordbruk och skogsbruk med mera uppnås. Riksdagen avslutade ärendet utan några ytterligare tillägg. Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2004 och 2005 om olika jordbruksfrågor med hänvisning till pågående arbeten, olika utredningar samt kommande förslag.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

94 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-04
Justering: 2006-04-06
Betänkande publicerat: 2006-04-18
Trycklov: 2006-04-11
Reservationer 66
Betänkande 2005/06:MJU13

Alla beredningar i utskottet

2006-04-04, 2006-03-09

Strategi för nytt program för landsbygden (MJU13)

Regeringen har redovisat för riksdagen den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet för 2007-2013. Landsbygdspolitiken har som mål en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Landsbygdsprogrammet ska gynna en hållbar användning av naturresurser, företagande, tillväxt och sysselsättning inom de areella näringarna, det vill säga jordbruk, skogsbruk, fiske och renskötsel, men även inom annat företagande på landsbygden. Programmet ska också stödja lokalt engagemang och bidra till att miljömålen som är kopplade till jordbruk och skogsbruk med mera uppnås. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2004 och 2005 som tar upp olika jordbruksfrågor. Utskottet hänvisar till pågående arbeten, olika utredningar samt kommande förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-26
4

Beslut

Beslut: 2006-04-27
73 förslagspunkter, 70 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande strategisk inriktning för det svenska landsbygdsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ278 yrkandena 1, 3 och 4, 2004/05:MJ297 yrkande 3 i denna del, 2004/05:N254 yrkande 27, 2005/06:MJ17 yrkande 1, 2005/06:MJ18 yrkande 4, 2005/06:MJ254 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ413 yrkande 2 och 2005/06:MJ441 yrkande 11.

Reservation 1 (fp, kd)
Reservation 2 (m)

2. Förutsättningar för landsbygdsutveckling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ15 yrkandena 6 och 7 samt 2005/06:MJ16 yrkande 1.

Reservation 3 (m, c, kd)
Reservation 4 (fp)

3. Landsbygdspolitikens utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ594 yrkande 11.

4. Prioriteringar mellan insatsområdena m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ15 yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m04609
c01507
fp038010
kd02409
v20008
mp13004
-1001
Totalt152123074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Mindre gynnade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ402 yrkandena 1 i denna del och 2, 2004/05:MJ432 yrkandena 1 i denna del och 2, 2005/06:MJ334 yrkande 10 och 2005/06:MJ413 yrkande 3.

Reservation 6 (v, mp)
Reservation 7 (c)

6. Hästpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ505 yrkandena 1 och 7, 2005/06:MJ337 och 2005/06:MJ528 yrkande 1.

7. Uppfödarpremier och utbildningsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ267, 2004/05:MJ297 yrkande 3, 2004/05:MJ505 yrkande 10, 2005/06:MJ17 yrkande 18 och 2005/06:MJ528 yrkande 8.

Reservation 8 (kd)

8. Hästnäringens del av vall- och betesmarksstöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ505 yrkande 11 och 2005/06:MJ17 yrkande 19.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

9. Jämställdhetsperspektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ334 yrkande 12.

Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m46009
c15007
fp380010
kd24009
v02107
mp10304
-1001
Totalt25224073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Inriktningen av åtgärder för förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N407 yrkande 10 och 2005/06:MJ15 yrkande 1.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

11. Inriktningen av åtgärder inom insatsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ15 yrkandena 10 och 17.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

12. Begränsning av branscher med rätt till LBU-stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ18 yrkande 7.

Reservation 13 (m)

13. Produktionshöjande åtgärder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ334 yrkandena 5 i denna del, 6 och 15.

14. Stöd till företag med särskild djurhänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ518 yrkande 1.

Reservation 14 (kd)

15. Jordbruket som producent av bioenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ404, 2005/06:MJ15 yrkandena 8 och 9, 2005/06:MJ16 yrkande 4, 2005/06:MJ17 yrkande 4, 2005/06:MJ315, 2005/06:MJ384 yrkande 2, 2005/06:MJ388, 2005/06:MJ429, 2005/06:MJ448 yrkande 17, 2005/06:MJ452 och 2005/06:MJ507.

Reservation 15 (c, kd)
Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (v, mp)

16. Satsningar på etanolfabriker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ17 yrkande 15.

Reservation 18 (kd)

17. Odling av sockerbetor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ497 yrkande 12 och 2005/06:MJ594 yrkande 10.

Reservation 19 (kd)

18. Odling av bruna bönor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ344.

19. Startstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ17 yrkande 3, 2005/06:MJ334 yrkande 5 i denna del och 2005/06:MJ594 yrkande 16.

Reservation 20 (kd)

20. Myndigheternas roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ17 yrkande 14.

Reservation 21 (kd)

21. Inriktningen av åtgärder för förbättring av miljön och landskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ15 yrkandena 3 och 12 samt 2005/06:MJ16 yrkande 5.

Reservation 22 (fp)

22. Stödens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N254 yrkande 18, 2005/06:MJ15 yrkande 11, 2005/06:MJ18 yrkande 2, 2005/06:MJ260 yrkande 2, 2005/06:MJ334 yrkandena 2-4 och 7, 2005/06:N383 yrkande 15 och 2005/06:N482 yrkande 2.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)

23. Resurshushållande konventionellt jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ459, 2004/05:MJ497 yrkandena 13, 15 och 21, 2005/06:MJ17 yrkande 10, 2005/06:MJ448 yrkande 10, 2005/06:MJ594 yrkandena 14 och 19 samt 2005/06:MJ596 yrkande 31.

Reservation 24 (kd)

24. Alternativ odling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ497 yrkande 19, 2005/06:MJ15 yrkande 14, 2005/06:MJ17 yrkande 9, 2005/06:MJ18 yrkande 5 och 2005/06:MJ594 yrkande 17.

Reservation 25 (m, fp)
Reservation 26 (kd)

25. Stödinsatser i skogs- och mellanbygder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ17 yrkandena 6, 7, 11 och 12.

Reservation 27 (m, c, kd)

26. Trädgårdsodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk455 yrkande 5 och 2005/06:MJ445 yrkande 2.

27. Öppna landskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ203, 2004/05:MJ497 yrkandena 3, 5 och 14, 2004/05:MJ507 yrkande 16, 2005/06:MJ17 yrkande 8, 2005/06:MJ18 yrkande 3, 2005/06:MJ303, 2005/06:MJ350 yrkande 4 och 2005/06:MJ594 yrkandena 12 och 13.

Reservation 28 (m)
Reservation 29 (kd)

28. Landskapsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ15 yrkande 13.

Reservation 30 (fp)

29. Fjällnära jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ450 yrkande 2, 2004/05:MJ497 yrkandena 23 och 28, 2005/06:MJ271 yrkande 2 och 2005/06:MJ594 yrkande 21.

Reservation 31 (kd)

30. Fäbodbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ497 yrkande 31, 2005/06:MJ17 yrkande 13 och 2005/06:MJ594 yrkande 25.

Reservation 32 (kd)

31. Rovdjursstängsling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ278 yrkande 6.

32. En nationell skogspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ16 yrkande 6 och 2005/06:MJ17 yrkande 5 i denna del.

33. Skogsbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ278 yrkande 5, 2004/05:MJ434 yrkande 37, 2005/06:MJ17 yrkande 5 i denna del, 2005/06:MJ334 yrkande 14 och 2005/06:MJ449 yrkande 48.

Reservation 33 (m, c, fp, kd)

34. Inriktningen av åtgärder för främjande av livskvalitet på landsbygden och diversifiering av landsbygdens ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ15 yrkandena 2, 15, 16 och 18 samt 2005/06:MJ413 yrkande 1.

Reservation 34 (fp)

35. Möjligheterna att bo och verka på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ437 yrkande 8.

Reservation 35 (m, c, fp, kd)

36. Landsbygdsturism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ17 yrkandena 16 och 17.

Reservation 36 (fp, kd)

37. Metod för lokal utveckling (Leader) och lokal medverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ15 yrkandena 19 och 20, 2005/06:MJ17 yrkande 20 och 2005/06:MJ403.

Reservation 37 (fp)
Reservation 38 (kd)

38. Resursfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ278 yrkande 2, 2004/05:MJ402 yrkande 1 i denna del, 2004/05:MJ432 yrkande 1 i denna del, 2004/05:MJ497 yrkande 18, 2005/06:MJ17 yrkandena 2 och 22, 2005/06:MJ18 yrkandena 1 och 6, 2005/06:MJ260 yrkandena 1 och 3, 2005/06:MJ334 yrkandena 11 och 13, 2005/06:MJ402, 2005/06:MJ448 yrkandena 28 och 29 samt 2005/06:MJ594 yrkande 26.

Reservation 39 (m)
Reservation 40 (kd)

39. Användningen av EU-medel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ16 yrkande 2 och 2005/06:MJ17 yrkande 21.

Reservation 41 (m, c, kd)

40. Kompensationsbidraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ497 yrkande 16 och 2005/06:MJ594 yrkande 15.

Reservation 42 (kd)

41. Snedvridning av konkurrensen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ18 yrkande 8.

Reservation 43 (m)

42. Parlamentarisk förankring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ16 yrkande 3 och 2005/06:MJ17 yrkande 23.

Reservation 44 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 44 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m04609
c01408
fp038010
kd02409
v20107
mp13004
-1001
Totalt152123074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

43. Landsbygdskommitténs arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N481 yrkandena 15 och 21 samt 2005/06:N482 yrkande 3.

44. Stödområdesindelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ321 yrkande 2.

45. EU-stöd till omarronderingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ292.

46. Kallblodstravaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ300.

47. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:87 till handlingarna.

48. Reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 8, 2004/05:U226 yrkande 15, 2004/05:U313 yrkande 8, 2004/05:MJ277 yrkandena 2 och 3, 2004/05:MJ332 yrkande 2, 2004/05:MJ508 yrkandena 2, 7 och 8, 2005/06:U290 yrkande 16, 2005/06:U336 yrkande 16, 2005/06:U339 yrkande 7, 2005/06:MJ334 yrkande 1, 2005/06:MJ448 yrkandena 22-27 och 2005/06:MJ594 yrkande 27.

Reservation 45 (m)
Reservation 46 (fp)
Reservation 47 (v)
Reservation 48 (mp)

49. Stöd till tobaksodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ490, 2005/06:MJ455 och 2005/06:MJ582 yrkandena 1 och 2.

50. EU:s skolmjölksstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ519 yrkande 4.

Reservation 49 (fp)

51. Nationell jordbrukspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk405 yrkande 6, 2004/05:MJ297 yrkandena 4 och 5, 2004/05:MJ430, 2004/05:MJ437 yrkande 1 i denna del, 2004/05:MJ497 yrkande 1, 2004/05:MJ527, 2005/06:MJ441 yrkande 6, 2005/06:MJ448 yrkandena 1 och 4, 2005/06:MJ524 yrkande 1 och 2005/06:MJ525 yrkande 2.

Reservation 50 (m)
Reservation 51 (kd)
Reservation 52 (c)
Reservation 53 (mp)

52. Jordbrukets betydelse för övergödningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ519 yrkande 29.

Reservation 54 (fp)

53. Trädesersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ335 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:MJ276 yrkandena 1 och 2.

54. Vissa tvärvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ497 yrkande 7 och 2005/06:MJ594 yrkande 6.

Reservation 55 (kd)

55. Stödrättigheter för grönsaker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ497 yrkande 9.

56. Det nationella kuvertet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ497 yrkande 24.

57. Den nationella reserven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ478 och 2004/05:MJ497 yrkandena 10 och 25.

58. Konkurrensvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ208 yrkande 2, 2004/05:MJ297 yrkandena 1 och 2, 2004/05:MJ355, 2004/05:MJ363, 2004/05:MJ437 yrkandena 1 i denna del, 6 och 7, 2004/05:MJ508 yrkande 5, 2004/05:MJ531, 2004/05:N401 yrkande 10, 2004/05:N403 yrkande 17, 2005/06:MJ233 yrkande 2, 2005/06:MJ423 yrkande 1, 2005/06:MJ441 yrkandena 1 och 4, 2005/06:MJ463 yrkande 1 och 2005/06:MJ524 yrkande 2.

Reservation 56 (m, c, fp, kd)

59. Svensk kycklingnäring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ216, 2004/05:MJ529, 2005/06:MJ225, 2005/06:MJ298 och 2005/06:MJ304.

60. Jordbruket i norra Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ450 yrkande 1, 2004/05:MJ497 yrkandena 26 och 27, 2005/06:MJ271 yrkande 1 och 2005/06:MJ594 yrkandena 22 och 23.

Reservation 57 (kd)

61. Svensk mjölkproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ479.

62. Stödberättigad gröda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ502.

63. Vissa rennäringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ449 yrkande 50 och 2005/06:MJ519 yrkande 21.

Reservation 58 (fp)
Reservation 59 (mp)

64. Parlamentariskt beredningsorgan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ527 yrkande 1.

Reservation 60 (kd, mp)

65. Myndighetsorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk405 yrkande 9 och 2004/05:MJ508 yrkande 10.

Reservation 61 (m)
Reservation 62 (fp)

66. Utbetalning av stöd i euro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ594 yrkande 5.

Reservation 63 (m, c, fp, kd)

67. Handläggning hos myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ386 och 2005/06:MJ437.

68. Hållbarhetscertifiering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ519 yrkande 2.

Reservation 64 (fp)

69. Grund för avgiftsuttag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ594 yrkande 28.

70. Jämställdhetsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N407 yrkande 4 och 2005/06:MJ447 yrkande 1.

Reservation 65 (kd)

71. Konsekvensanalyser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ497 yrkande 2, 2004/05:MJ507 yrkande 17, 2005/06:MJ423 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:MJ594 yrkande 1.

Reservation 66 (kd)

72. Utredning om förenklat förfarande vid ansökan om miljöstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ497 yrkande 20.

73. De agrara näringarnas betydelse från beredskapssynpunkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ490.