Den kommunala ekonomin

Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.