Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 1994

Riksdagens beslut: Återremiss

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1994-05-17, 1994-05-19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.