Den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 1990/91:FiU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.